Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

WindVision - grote onbekende - gaat verder met plannen voor bouw Mestverwerkingsfabriek in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Onlangs heeft de rechter uitspraak gedaan over het beroep van Behoud de Parel en omwonenden tegen de komst van de Mestverwerkingsfabriek aan de Horsterweg. De rechter heeft het bezwaar afgewezen, maar wel een aantal voorwaarden opgelegd aan het bedrijf (lees hier meer over de uitspraak). Volgens Behoud de Parel en omwonenden onvoldoende, daarom zijn ze in hoger beroep gegaan.

Vereniging werkt aan gezondste regio!

Projecten & onderwerpen: 

Het behoeft geen betoog dat onze gezondheid een groot goed is. Dat er veel activiteiten in onze regio plaatsvinden die invloed hebben op deze gezondheid staat boven kijf.

Bezwaren gegrond maar toch mag RMS bouwen als het aan de Limburgse rechter ligt...

Projecten & onderwerpen: 

En weer is de rechter op de stoel gaan zitten van de bestuurder. In plaats van de provincie Limburg haar huiswerk met betrekking tot de vergunningverlening aan de mestverwerkingsfabriek van RMS aan de Horsterweg in Grubbenvorst over te laten doen, heeft de rechter zélf voorschriften toegevoegd aan de vergunning. Eerder deed de rechter dat ook al bij de behandeling van de verleende watervergunning (lees hier het artikel over die vergunningverlening).

Willems - mestverwerker in America - wordt hand boven hoofd gehouden door provinciale bestuurders

Projecten & onderwerpen: 

In America draait al jaren – nabij de kern van America - het mestverwerkingsbedrijf van Willems. Dat bedrijf zorgt voor enorme (stank)overlast voor de omwonenden. Klachten van omwonenden werden ‘per ongeluk’ genegeerd door de gemeente Horst aan de Maas en niet doorgestuurd naar de provincie, zoals feitelijk wel had gemoeten. Eén van de gevolgen: Willems kreeg vergunning voor een uitbreiding van de verwerking van mest, onder andere omdat er geen klachten zouden zijn geweest.

Hoger beroep Behoud de Parel tegen waterwetvergunning Mestverwerkingsfabriek RMS

Projecten & onderwerpen: 

Behoud de Parel heeft hoger beroep aangetekend tegen de verleende waterwetvergunning voor RMS Venlo, dat aan de |Horsterweg in Grubbenvorst een mestverwerkingsfabriek wil bouwen. In tegenstelling tot wat het weekblad Hallo Horst aan de Maas donderdag 11 juni 2020 meldde, heeft Behoud de Parel geen afspraak gemaakt met RMS om twee keer per jaar metingen te verrichten aan het water dat in de Gekkengraaf gestort wordt. Behoud de Parel het niet eens met de uitspraak van de rechter op 30 april 2020.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders