Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

‘Meer eiwit van onze akkers’

Projecten & onderwerpen: 

Het soja-areaal in Zuid-Amerika is de afgelopen acht jaar met ruim tachtig procent toegenomen. Voor landen als Argentinië, Brazilië en Paraguay is de soja-export een belangrijke bron van buitenlandse deviezen. Er kleven echter nogal wat nadelen aan deze explosief groeiende bedrijfstak. Zowel de lokale bevolking als de natuur in de productiegebieden ondervinden in toenemende mate schade van deze sterk op de export gerichte teelt.

Kans op meer testen varkens-mrsa

WINTERSWIJK - Verpleeg- en verzorgingshuizen in de Achterhoek beraden zich om bewoners die afkomstig zijn van een varkenshouderij te gaan testen op mrsa.

Nu worden alleen cliënten op mrsa getest die kort tevoren in een buitenlands ziekenhuis hebben gelegen. Dit omdat onderzoek leert dat zij de bacterie vaak bij zich dragen. Ziekenhuizen testen al langer ook varkenshouders bij opname omdat één op de drie varkenshouders met de bacterie besmet blijkt te zijn.

Co-vergisting niet per se klimaatneutraal

Projecten & onderwerpen: 

De overheid investeert de komende jaren flink in de opwekking van minder milieubelastende energie. Een oppepper voor de productie van biogas uit mest en gewasresten, lijkt het. Maar deze energieproductie is niet per definitie gunstig voor het klimaat, stelt Alterra van Wageningen UR.

'Schrap 3 hectare om megastal voor te zijn'

Projecten & onderwerpen: 

OLST/WIJHE - De gemeenteraad van Olst-Wijhe wil ondernemers die mega-varkensstallen willen beginnen de voet dwars zetten door de maximale afmeting van drie hectare te schrappen uit de partiële herziening intensieve veehouderij.

Daardoor zou de huidige maat van anderhalve hectare in ieder geval voorlopig gehandhaafd blijven. Dat bleek gisteravond tijdens een discussie over de herziening. Het besluit valt pas op 3 december.

Hoe zal het verder gaan met de 'varkensflats' in Fortwijk?

Projecten & onderwerpen: 

De gemeente is nu aan zet als ze de 'varkensflats' in Fortwijk wil tegenhouden. De race is nog niet gelopen, slim beleid zal nodig zijn.

Het was een succesvolle bijeenkomst van de stichting 'Vroomshoop en omgeving mesthoop?', maandagavond in het MCC in Vroomshoop. Negen inleiders (voor- en tegenstanders van megabedrijven) zetten de zaak helder uiteen in een MCC dat uitpuilde van de mensen. Niemand in Twenterand kan nu nog zeggen dat hij niet weet hoe het zit met de 'varkensflats'.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders