Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Angst Daarlerveen niet weggenomen (RTV Oost)

Projecten & onderwerpen: 

Daarlerveen, een dorp in Noord-West Twente, provincie Overijssel, behorend bij de gemeente Hellendoorn. Daarlerveen wordt, net als andere dorpen in Nederland, geconfronteerd met de negatieve verschijnselen van de reconstructiewet. Grote kippen- en varkensbedrijven overspoelen het platteland. Maar veel inwoners van Daarlerveen verzetten zich tegen de komst van hele grote kippen- en varkensbedrijven naar het dorp.

GroenLinks Groningen ziet megaboerderij met duizend koeien niet zitten

Projecten & onderwerpen: 

De Statenfractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen over een boerderij met duizend melkkoeien en achthonderd stuks jongvee. Daarbij gaat het onder meer om een bouwblok van zes ha in het gebied ten noorden van Bourtange. De fractie van GroenLinks is geschokt over het feit dat GS daar toestemming voor willen geven. Hieronder de persverklaring van GroenLinks.

Burgers uit Haps-Rijkevoort voelen zich misleid!

Projecten & onderwerpen: 

De gemoederen bij de burgers, zoals bijvoorbeeld in een LOG-gebied van Haps-Rijkevoort (gemeente Boxmeer) wonen, lopen hoog op. Gezien de huidige aanvraag van 60 megabedrijven en de onderzoeken om hier ook kringloopbedrijven te plaatsen (mestfabriek, biogas, voederopslag, slachterijen etc.) veranderen de LOG's in industrieterreinen. Bij de behandeling van de reconstructieplannen is deze consequentie nooit genoemd. De burgers in Haps-Rijkevoort vragen zich af of dit überhaupt wel de bedoeling was.

Onderzoek naar fijnstof bij varkensstallen

Projecten & onderwerpen: 

Onderzoekers van de Animal Sciences Group zijn gestart met het meten van de uitstoot van fijn stof, ammoniak, geur en broeikaseffecten in vier traditionele vleeskuikenstallen. De metingen maken deel uit van een groot onderzoek in alle vleessectoren dat drie jaar duurt. Het ASG-onderzoek moet leiden tot emissiefactoren voor fijn stof. Eerder werd het effect van gecombineerde luchtwassers op de uitstoot van diverse stoffen in de varkenshouderij gemeten.
(Bron: Plattelandspost september 2007, nr. 7)

Varkenshouders worden dupe van hoge voerkosten

Projecten & onderwerpen: 

Lees het volledige artikel in de bijlage.

Bron: Dagblad de Limburger, 25-09-2007

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders