Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Protest Kronenberg tegen bouw nieuwe varkensstal bij kern

Projecten & onderwerpen: 

Lees het complete artikel in de bijlage.

Bron: Dagblad de Limburger, 15-09-2007

Mogelijk veel meer varkens en kippen in Limburg

Projecten & onderwerpen: 

Het voornemen van Minister Verburg om de compartimentering van de veehouderij af te schaffen. Hierdoor kan de veehouderij rond de Groote Peel, de overige Peelgebieden, het Weerterbos en andere belangrijke natuurgebieden in Limburg fors toenemen. Regionaal kan dit leiden tot een verhoging van de ammoniakuitstoot, wat strijdig is met o.a. de Natuurbeschermingswet.

Uitspraak Raad van State: Mestvergister op boerenerf wordt lastiger

Projecten & onderwerpen: 

Boeren krijgen het een stuk lastiger om een mestvergistingsinstallatie op hun erf te bouwen. De lucratieve neventak waarmee energie wordt opgewekt, is in sommige gevallen een industriële activiteit en geen agrarische, oordeelde de Raad van State onlangs. De Friese Nationale Partij (FNP) is bang dat plannen voor nieuwe vergisters nu spaak lopen.

'Nederland overspoeld met varkensflats'

Projecten & onderwerpen: 

Nederland dreigt overspoeld te worden met 'megastallen'. Landelijk zijn tot nu toe zeker 53 bouwplannen ingediend voor stallen voor meer dan vijfduizend varkens of meer dan 250 duizend kippen.
Omwonenden hebben sinds de opening van het Landelijk Meldpunt van Milieudefensie, vorige week, melding gemaakt van die plannen, laat Milieudefensie dinsdag weten.

Statenvragen Partij voor de Dieren over de mogelijke komst van varkensflats naar Limburg

Projecten & onderwerpen: 

Naar aanleiding van het artikel ‘Plannen voor negen varkensflats’ in Dagblad De Limburger/Het Limburgs Dagblad van 22 augustus heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
In de brief aan het college van Gedeputeerde Staten schrijft de partij:

De gemiddelde varkensboer heeft in Nederland ongeveer 1000 varkens. Bedrijven die tot 35 maal zo veel varkens zullen huisvesten, kunnen dus met recht buitenproportioneel groot genoemd worden.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders