Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Achtergronden met betrekking tot het het ontstaan van het Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Het door InnovatieNetwerk ontwikkelde concept Agroparken, de ruimtelijke clustering van verschillende sectoren gericht op het sluiten van kringlopen, transportbesparing en beter dierenwelzijn en –gezondheid, is na een fel maatschappelijk debat op verschillende plaatsen opgepakt. Het Nieuw Gemengd Bedrijf in Noord-Limburg, de Happy Shrimp Farm op de Rotterdamse Maasvlakte en het project A1 corridor zijn sprekende voorbeelden.

Verduurzaming van de intensieve varkenshouderij, De rol van Integraal Ketenbeheer

Projecten & onderwerpen: 

Zie bijlage

Bron: (Telos, juni-'05)

Gezondheidsaspecten voor de omgeving van Varkenshouderij de ‘Knorhof’.

Projecten & onderwerpen: 

Rapport van de GGD.

Zie bijlage.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders