Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grote opkomst boeren & burgers in Den Haag!

Projecten & onderwerpen: 

Donderdag 6 oktober vond een unieke gebeurtenis plaats. Bijna 200 boeren en burgers sprongen samen op de bres voor duurzame boeren! Daaronder waren bijna 50 leden en volgers van Milieudefensie.

Groeikansen voor de biologische landbouw

Projecten & onderwerpen: 

Een stimuleringsplan voor biologische landbouw is broodnodig. Daarom heeft SP-Kamerlid Henk van Gerven een initiatiefnota ingediend, in om de sector te versterken (zie bijlage).

‘Wij willen geen landbouw die leidt tot vervuiling van het milieu, onze gezondheid bedreigt en dierenwelzijn aantast. Biologische landbouw is een goed en duurzaam alternatief en kan daaraan bijdragen. Opeenvolgende kabinetten hebben de sector helaas op flinke achterstand gezet. Het is tijd om de biologische sector juist te stimuleren’, aldus Van Gerven.
 

Energie uit mest: mooi idee, maar lastig rendabel te krijgen

Projecten & onderwerpen: 

In het Financieel Dagblad (28-8-'16) stond een interessant artikel inzake mestvergisting, wat wij u niet willen onthouden.

Provincie moet toetsen aan Vogelrichtlijn

Projecten & onderwerpen: 

Op woensdag 27 juli 2016 deed de Raad van State (RvS) uitspraak in een beroep van Werkgroep Behoud de Peel betreffende de vergunning Natuurbeschermingswet (Nb-wet) aan een rundveehouderij op korte afstand van het Peelrestant het Zinkske in Deurne. De Raad van State heeft Behoud de Peel in het gelijk gesteld.

Steunplan van 200 miljoen voor verliesleidende varkenssector

Projecten & onderwerpen: 

Veel varkensboeren draaien momenteel met verlies. De via Boerderij.nl uitgelekte plannen moeten ervoor zorgen dat varkenshouders binnen vijf jaar weer een gezonde bedrijfsvoering kunnen hebben.

De eerste resultaten zullen volgens het plan ook dit jaar al merkbaar zijn. Een zegsvrouw van de Rabobank bevestigde het steunplan.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders