Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Uitbreiding varkensbedrijf Ashort gaat niet door

Projecten & onderwerpen: 

De acties van de bewoners van Veld Oostenrijk en omgeving in Horst, verenigd in de actiegroep Behoud Woonomgeving De Paes hebben tot succes geleid. Het varkensbedrijf aan Veld-Oostenrijk in Horst gaat vooralsnog niet door. Ashorst gaat onderzoeken op welke manier ze de huidige stankoverlast voor de buurt kan oplossen. Als dat al zou lukken komen er heel misschien nieuwe plannen..

Help mee om de gezondheidsrisico’s van de veehouderij in kaart te brengen!

Projecten & onderwerpen: 

In Brabant wonen veel mensen in de nabijheid van grote hoeveelheden vee. Veel Brabanders maken zich zorgen over de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun gezondheid. Bovendien voelen zij zich vaak niet serieus genomen door de vee-industrie en de  overheid.

Open brief Kerngroep "Limburger Gezonder" aan Limburgse bestuurders

Projecten & onderwerpen: 

De gewone burgers zijn er echt helemaal klaar mee, vooral de bewoners van het buitengebied en de kleine kernen. Zij verenigen zich steeds meer in lokale actiegroepen, maar hebben nauwelijks macht. Dit komt vooral omdat ze te laat of maar half geïnformeerd worden en onvoldoende kennis van procedurele zaken hebben. Ook worden verontruste burgers steeds vaker geïntimideerd en soms zelfs fysiek bedreigd. Deze groepen zijn in contact gekomen met enkele politieke partijen en met bredere organisaties die zich zorgen maken over de gezondheid van alle burgers.

Groeiend verzet in Eifel tegen import mest uit Nederland

Projecten & onderwerpen: 

EIFEL/DE PEEL – De Duitse tv-zender WDR heeft woensdag 18 november om 22:00 uur de documentaire ‘Uns stinkt’s! Die Mistrevolte’ uitgezonden over het groeiend verzet in de Duitse grensregio tegen de import van mest uit Nederland (hier kunt u de uitzending bekijken). “Het is een schandaal dat onze regio steeds meer als stortplaats wordt gebruikt voor mest uit de bio-industrie”, zegt Katharina Schmidt-Loske. Zij is voorzitter van AG Grünlandschutz in de Eifel.

Burgergroeperingen willen kennis delen

Projecten & onderwerpen: 

Vertegenwoordigers van burgergroeperingen die zijn ontstaan in en rond gebieden met intensieve veehouderij, willen meer kennis uitwisselen. Dat is een van de uitkomsten van een bijeenkomst op 14 november in Arnhem, georganiseerd door Milieudefensie. Aan die bijeenkomst namen burgergroeperingen uit het hele land deel, waaronder Vereniging Behoud de Parel.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders