Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onverwachte steun voor Behoud de Parel !

Projecten & onderwerpen: 

Met Pinksteren werd door "Gewöen Grubbenvorst" een gratis ontbijt georganiseerd voor de inwoners van Grubbenvorst, voorafgaand aan de aspergefeesten. Het intitiatief viel niet goed. Niet vanwege het initiatief zelf, maar omdat één van de sponsoren het Nieuw Gemengd Bedrijf was. Dat betekende dat de Grubbenvorstenaren massaal verstek lieten gaan.

Een attente lezer van het dorpsblad de Mededelingen plaatste een advertentie met de oproep om uit protest tegen het NGB niet deel te nemen aan het ontbijt. Gevolg was dan ook dat méér dan 80% van de stoelen leeg was!

Burgers willen strengere geurnormen

Projecten & onderwerpen: 

Het verzet tegen stank uit veehouderijen groeit. Burgers in dorpen en omwonenden hebben hun krachten gebundeld in een werkgroep. Zij pleiten vanuit het belang van de volksgezondheid voor strengere geurnormen. Er moeten snel oplossingen komen voor overbelaste gebieden. Ook moeten er normen komen voor het uitrijden van mest, voor mestopslag en mestverwerking, voor de melkveehouderij en de nertsenhouderij.
 

NVV gaat geur meten bij stallen

Projecten & onderwerpen: 

Barneveld - De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) start samen met het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een onderzoek naar geurhinder. Dat heeft de bond in een persbericht bekend gemaakt.

SP Limburg stemt in met NGB

Projecten & onderwerpen: 

Waar de SP zich in het verleden in Provinciale Staten steeds uitgesproken heeft tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) heeft de SP Limburg zich bij de coalitieonderhandelingen neergelegd bij de plannen van het NGB. Belangrijkste argument van de SP-fractie: “Een meerderheid van Provinciale Staten heeft de plannen van het NGB goedgekeurd en een vergunning is verleend en dat is voor de SP een politiek gegeven”.

Mansholt - de theatervoorstelling

Projecten & onderwerpen: 

Mansholt toneelvoorstellingNa een succesvol eerste seizoen, reist de voorstelling MANSHOLT in de zomer van 2015 opnieuw door het land. MANSHOLT is een toneelstuk over een politicus op drift en een boer in nood, gebaseerd op het leven van voormalig eurocommissaris van landbouw Sicco Mansholt. De vereniging Behoud de Parel beveelt u deze voorstelling op locatie graag aan.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Opinie