Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Cumulatie luchtverontreiniging als gevolg van Niet-IBM-projecten. (CE Delft september 2007)

Projecten & onderwerpen: 

Zie bijlage

Onderzoek naar fijnstof bij varkensstallen

Projecten & onderwerpen: 

Onderzoekers van de Animal Sciences Group zijn gestart met het meten van de uitstoot van fijn stof, ammoniak, geur en broeikaseffecten in vier traditionele vleeskuikenstallen. De metingen maken deel uit van een groot onderzoek in alle vleessectoren dat drie jaar duurt. Het ASG-onderzoek moet leiden tot emissiefactoren voor fijn stof. Eerder werd het effect van gecombineerde luchtwassers op de uitstoot van diverse stoffen in de varkenshouderij gemeten.
(Bron: Plattelandspost september 2007, nr. 7)

Fijnstof alarm: brief aan Gedeputeerde staten van Limburg

Projecten & onderwerpen: 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Grubbenvorst, 13 juli 2007

Betreft: Fijnstofalarm

Geacht College,

Nader onderzoek naar luchtkwaliteit en geluid 'Over de Maas'

Projecten & onderwerpen: 

Zandwinner Nederzand laat bureau Witteveen en Bos nader onderzoek verrichten naar de haalbaarheid van de ontzanding voor wat betreft fijnstof en geluidsoverlast bij het eventuele Zandwinproject ‘Over de Maas’ bij Alphen. Bewonersvereniging ‘Over de Maas’ [Alphen] en ‘Zanderover’[Lith] roepen het al heel lang: normen voor fijnstof en geluid zullen bij een eventuele ontzanding in Alphen ruim overschreden worden!

Feiten over ongezonde lucht

Projecten & onderwerpen: 

1) Hoe ongezond is Nederlandse lucht?
De luchtvervuiling is een van de grotere gezondheidsproblemen in Nederland.
Volgens het Milieu- en Natuurplanbureau sterven vermoedelijk jaarlijks 18.000 mensen ongeveer tien jaar eerder door de aanwezige concentraties fijnstof in Nederland. Kinderen in vervuilde gebieden hebben vaker last van de luchtwegen en van allergieën en ontwikkelen sneller zwakke longen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof