Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gezondheidsrisico's van fijnstof

Projecten & onderwerpen: 
Fijn stof Sinds 1 januari 2005 gelden binnen de Europese Unie bindende regels voor de uitstoot van fijn stof, waarmee hoofdzakelijk roet wordt bedoeld. Bijna heel Nederland voldoet niet aan die richtlijn. De gemeten concentratie fijn stof in Rotterdam schommelt rond de 40 mg/m3 als jaargemiddelde, er is geen sprake van een dalende trend. Een kubieke meter lucht mag niet meer dan 35 dagen per jaar meer dan 50 microgram roet bevatten.

Rapport Fijnstof Nader bekeken

Projecten & onderwerpen: 

De stand van zaken in het dossier fijn stof.

Een rapport van het Milieu en Natuur Planbureau.

Rapport gezondheidsrisico's van fijnstof

Projecten & onderwerpen: 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof