Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Feiten over ongezonde lucht

Projecten & onderwerpen: 

1) Hoe ongezond is Nederlandse lucht?
De luchtvervuiling is een van de grotere gezondheidsproblemen in Nederland.
Volgens het Milieu- en Natuurplanbureau sterven vermoedelijk jaarlijks 18.000 mensen ongeveer tien jaar eerder door de aanwezige concentraties fijnstof in Nederland. Kinderen in vervuilde gebieden hebben vaker last van de luchtwegen en van allergieën en ontwikkelen sneller zwakke longen.

Gezondheidsrisico's van fijnstof

Projecten & onderwerpen: 
Fijn stof Sinds 1 januari 2005 gelden binnen de Europese Unie bindende regels voor de uitstoot van fijn stof, waarmee hoofdzakelijk roet wordt bedoeld. Bijna heel Nederland voldoet niet aan die richtlijn. De gemeten concentratie fijn stof in Rotterdam schommelt rond de 40 mg/m3 als jaargemiddelde, er is geen sprake van een dalende trend. Een kubieke meter lucht mag niet meer dan 35 dagen per jaar meer dan 50 microgram roet bevatten.

Rapport Fijnstof Nader bekeken

Projecten & onderwerpen: 

De stand van zaken in het dossier fijn stof.

Een rapport van het Milieu en Natuur Planbureau.

Rapport gezondheidsrisico's van fijnstof

Projecten & onderwerpen: 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof