Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel deelnemer LUCHTKWALITEIT EXPERTISEMEETING in Maastricht

Projecten & onderwerpen: 

Experts en burgers zijn het eens: Limburg heeft en kan nog een flinke slag maken wat betreft een betere luchtkwaliteit in Limburg. Dat bleek op een bijeenkomst van expert en milieubelnagengroepen op 11 maart in het Provinciehuis in Maastricht. De bijeenkomst is er gekomen op initiatief van de SP-fractie in Provinciale Staten. Er bestond ook weinig verschil van mening over het belang van gezondheid en dat die - ten onrechte - niet meer op de eerste plaats staat op de politieke agenda.

Onderzoek relatie longkanker en Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

De GGD in de regio Brabant start een verkennend onderzoek naar de relatie tussen longkanker en veehouderij. Aanleiding voor het onderzoek zijn uitspraken van een oncologisch chirurg die een verband ziet tussen intensieve veehouderij en het relatief veel voorkomen van longkanker in de provincie.

Gemeenteraad weinig kritisch over "milieubeoordeling"

Projecten & onderwerpen: 

In navolging van de gemeenteraadscommissie Ruimte (zie hier een verslag van die vergadering) besteedde de gemeenteraad afgelopen dinsdag, 2 februari 2016, aandacht aan de door de AnteaGroup in opdracht van de Gemeente Horst aan de Maas opgestelde “Milieubeoordeling". Voor de voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg, reden om de raad nog eens duidelijk te maken wat er gaande is. In zijn woorden: : "Gezien het belang en de impact van uw beleid op het leefmilieu en de daaraan verbonden gezondheidseffecten wil ik U toch graag even een spiegel voorhouden.

GroenLinks wil actie tegen fijnstof veehouderijen

Projecten & onderwerpen: 

GroenLinks in het Limburgs Parlement wil dat het provinciebestuur in actie komt om de uitstoot van fijnstof door Limburgse veehouderijen te beperken.In schriftelijke vragen verwijst de oppositiepartij naar een recent rapport van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (zie hier). In 20 van de 393 Nederlandse gemeenten worden de normen voor fijn stof overschreden. Hierdoor is Nederland er in 2014 nog niet in geslaagd om overal aan de norm voor fijn stof te voldoen.

Lapt gemeente Horst aan de Maas de gezondheid van haar inwoners aan haar laars?

Projecten & onderwerpen: 

Google map Horst aan de Maas luchtkwaliteitZoals eerder gemeld op deze website (zie hier) heeft de AnteaGroup in opdracht van de Gemeente Horst aan de Maas een “Milieubeoordeling” opgesteld.
Naast het opsturen van een zienswijze heeft Behoud de Parel bij monde van Teus Hagen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid over de Milieubeoordeling in de raadcommissie "Samenleving". Behoud de Parel heeft naar aanleiding van het Rapport Milieubeoordeling 2022-2033 een zestal zaken naar voren gebracht.

Wat het voornemen van de Nederlandse overheid betreft, verwijst Hagen naar een recente  rapportage van het RIVM: het Rapport Monitoring rapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2015. Het rapport van het RIVM is - zoals GroenLinks in Limburg ook al opmerkte - zeer verontrustend over de fijnstof situatie bij de intensieve veehouderij.
 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof