Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Eindelijk duidelijkheid: Intensieve Veehouderij schadelijk voor de gezondheid!

Projecten & onderwerpen: 

Mensen die dicht in de buurt van een veehouderij wonen hebben meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem. De longfunctie van omwonenden in een gebied met veel koeien, kippen en varkens neemt namelijk met 2 tot 5 procent af. Ook komen er 10 procent meer longontstekingen voor in de omgeving van pluimvee.

Milieudefensie stapt naar de rechter voor gezonde lucht

Projecten & onderwerpen: 

De Nederlandse Staat overtreedt de Europese wet door boven de normen van fijnstof en stikstofdioxide te blijven. In Nederland verliezen we gemiddeld dertien maanden van ons leven door luchtvervuiling. Met het huidige beleid van snelheidsverhogingen op snelwegen en andere maatregelen, zal die situatie alleen maar verergeren. Daarom spant Milieudefensie een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om gezonde lucht te eisen. Deze rechtszaak wordt gefinancieerd door middel van crowdfunding.

Behoud de Parel deelnemer LUCHTKWALITEIT EXPERTISEMEETING in Maastricht

Projecten & onderwerpen: 

Experts en burgers zijn het eens: Limburg heeft en kan nog een flinke slag maken wat betreft een betere luchtkwaliteit in Limburg. Dat bleek op een bijeenkomst van expert en milieubelnagengroepen op 11 maart in het Provinciehuis in Maastricht. De bijeenkomst is er gekomen op initiatief van de SP-fractie in Provinciale Staten. Er bestond ook weinig verschil van mening over het belang van gezondheid en dat die - ten onrechte - niet meer op de eerste plaats staat op de politieke agenda.

Onderzoek relatie longkanker en Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

De GGD in de regio Brabant start een verkennend onderzoek naar de relatie tussen longkanker en veehouderij. Aanleiding voor het onderzoek zijn uitspraken van een oncologisch chirurg die een verband ziet tussen intensieve veehouderij en het relatief veel voorkomen van longkanker in de provincie.

Gemeenteraad weinig kritisch over "milieubeoordeling"

Projecten & onderwerpen: 

In navolging van de gemeenteraadscommissie Ruimte (zie hier een verslag van die vergadering) besteedde de gemeenteraad afgelopen dinsdag, 2 februari 2016, aandacht aan de door de AnteaGroup in opdracht van de Gemeente Horst aan de Maas opgestelde “Milieubeoordeling". Voor de voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg, reden om de raad nog eens duidelijk te maken wat er gaande is. In zijn woorden: : "Gezien het belang en de impact van uw beleid op het leefmilieu en de daaraan verbonden gezondheidseffecten wil ik U toch graag even een spiegel voorhouden.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof