Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Voortgangsrapportages luchtkwaliteit fijnstof regio Noord Limburg

Projecten & onderwerpen: 
Door de provincie Limburg wordt halfjaarlijks (mei en november) een (tussen)rapportage voor het meetstation Horst aan de Maas samengesteld. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze rapportages (EU 2005 fase 1 normen) en een samenstelling van de dagelijkse verzamelde meetingen van een drietal meetstations in de regio Noord Limburg, tabellen met dezelfde samenstelling voor fijnstof als van de Provincie Limburg maar dan gekarakteriseerd met de EU 2010 fase 2 normen.

Up-to-date overzicht van fijnstofmetingen in de regio Noord Limburg

Projecten & onderwerpen: 

fijnstof meting Horst aan de MaasDagoverzicht van regionale fijnstof meetstations
regio Noord Limburg
di 29 jan 2019

De luchtkwaliteitsgegevens van een aantal meetstations in de omgeving van Horst aan de Maas worden door Behoud de Parel dagelijks bijgehouden en hier op de website getoond.

Fijnstofmetingen in de regio Noord Limburg over afgelopen drie jaar

Projecten & onderwerpen: 

In de regio Grubbenvorst staan een drietal meetstations die de luchtkwaliteit meten, waaronder fijnstof (PM10) en ultra fijnstof (PM2.5).
Per station wordt de gepubliceerde fijnstof daggemiddelden in een dagelijks bijgewerkte grafiek over de afgelopen twee periodes van 365 dagen weergegeven.

Meer klachten bij COPD-patiënten in omgeving van veehouderijen

Projecten & onderwerpen: 

Rond veehouderijen wonen minder mensen met astma en COPD. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die ergens anders wonen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’. Hiermee worden bevindingen uit het in 2011 uitgevoerde IVG-onderzoek bevestigd (lees hier het artikel over dat eerdere onderzoek). Het huidige onderzoek van het RIVM vindt plaats in samenwerking met IRAS, NIVEL en WUR.

Minder astma 

Lokale ruimte voor gezondheidseisen veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Gemeenten kunnen naar verwachting binnen enkele weken veehouders extra gezondheids- en duurzaamheidseisen opleggen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) probeert dat te regelen in een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB). Die ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

Met deze Algemene Maatregel van Bestuur is het voor een gemeente als die van Horst aan de Maas niet meer mogelijk zich te verschuilen achter "landelijke wet- en regelgeving" als kritiek geuit wordt over de lakse houding van het college van B&W inzake de volksgezondheid.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof