Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

GroenLinks wil actie tegen fijnstof veehouderijen

Projecten & onderwerpen: 

GroenLinks in het Limburgs Parlement wil dat het provinciebestuur in actie komt om de uitstoot van fijnstof door Limburgse veehouderijen te beperken.In schriftelijke vragen verwijst de oppositiepartij naar een recent rapport van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (zie hier). In 20 van de 393 Nederlandse gemeenten worden de normen voor fijn stof overschreden. Hierdoor is Nederland er in 2014 nog niet in geslaagd om overal aan de norm voor fijn stof te voldoen.

Lapt gemeente Horst aan de Maas de gezondheid van haar inwoners aan haar laars?

Projecten & onderwerpen: 

Google map Horst aan de Maas luchtkwaliteitZoals eerder gemeld op deze website (zie hier) heeft de AnteaGroup in opdracht van de Gemeente Horst aan de Maas een “Milieubeoordeling” opgesteld.
Naast het opsturen van een zienswijze heeft Behoud de Parel bij monde van Teus Hagen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid over de Milieubeoordeling in de raadcommissie "Samenleving". Behoud de Parel heeft naar aanleiding van het Rapport Milieubeoordeling 2022-2033 een zestal zaken naar voren gebracht.

Wat het voornemen van de Nederlandse overheid betreft, verwijst Hagen naar een recente  rapportage van het RIVM: het Rapport Monitoring rapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2015. Het rapport van het RIVM is - zoals GroenLinks in Limburg ook al opmerkte - zeer verontrustend over de fijnstof situatie bij de intensieve veehouderij.
 

Brabantse gemeenten: "Er moet een wet komen die gezondheid burgers beschermt tegen intensieve veehouderij"

Projecten & onderwerpen: 

Een aantal Brabantse gemeenten in Brabant willen dat volksgezondheid een rol gaat spelen bij besluitvorming over de komst van meer vee in hun gebied. In de huidige wetgeving zijn daarvoor te weinig mogelijkheden, vinden ze. Ze roepen Den Haag op de wet zo snel mogelijk aan te passen.

Feiten over fijn stof in Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

In juni 2015 werd door gemeente Horst aan de Maas de halfjaarlijkse fijnstof-tussenrapportage verstuurd. Ook nu weer zijn er geen overschrijdingen van de sterk verouderde EU 2005-normen.Juridisch gezien is er dus niets aan de hand. Sterker nog, Nederland heeft weer uitstel tot 1 januari 2017. Het maximale aantal dagen voor de fijnstofgrens van 50 µg/m³ is 35. De fase 2-norm ingesteld door de EU, is zeven dagen en Horst aan de Maas gaat daar ver overheen. De metingen liegen er niet om. Er is dus wel degelijk iets aan de hand ten aanzien van onze gezondheid.

Voortgangsrapportages luchtkwaliteit fijnstof regio Noord Limburg

Projecten & onderwerpen: 
Door de provincie Limburg wordt halfjaarlijks (mei en november) een (tussen)rapportage voor het meetstation Horst aan de Maas samengesteld. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze rapportages (EU 2005 fase 1 normen) en een samenstelling van de dagelijkse verzamelde meetingen van een drietal meetstations in de regio Noord Limburg, tabellen met dezelfde samenstelling voor fijnstof als van de Provincie Limburg maar dan gekarakteriseerd met de EU 2010 fase 2 normen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof