Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Meer klachten bij COPD-patiënten in omgeving van veehouderijen

Projecten & onderwerpen: 

Rond veehouderijen wonen minder mensen met astma en COPD. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die ergens anders wonen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’. Hiermee worden bevindingen uit het in 2011 uitgevoerde IVG-onderzoek bevestigd (lees hier het artikel over dat eerdere onderzoek). Het huidige onderzoek van het RIVM vindt plaats in samenwerking met IRAS, NIVEL en WUR.

Minder astma 

Lokale ruimte voor gezondheidseisen veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Gemeenten kunnen naar verwachting binnen enkele weken veehouders extra gezondheids- en duurzaamheidseisen opleggen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) probeert dat te regelen in een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB). Die ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

Met deze Algemene Maatregel van Bestuur is het voor een gemeente als die van Horst aan de Maas niet meer mogelijk zich te verschuilen achter "landelijke wet- en regelgeving" als kritiek geuit wordt over de lakse houding van het college van B&W inzake de volksgezondheid.

Gemeente Horst aan de Maas: "Geen problemen met fijn stof".

Projecten & onderwerpen: 

Behoud de Parel heeft grote twijfels over de fijnstofmetingen van het meetstation nabij LOG Witveldweg. Die twijfel baseert de vereniging op een onderzoek van Teus Hagen (een eerder artikel is hier te lezen). Deze verzamelde metingen over een periode van ruim twee en een half jaar door over die periode alle gegevens van het meetstation te downloaden en te vergelijken met overheidsrapporten. Eerder (2009/2010) onderzocht Behoud de Parel de uitstoot van fijn stof en concludeerde dat er reden was voor zorg (zie: het artikel van 2010).

Fijnstof: een (nieuwe) kwaal

Projecten & onderwerpen: 

Nederlanders staan bekend als een werk- en reislustig volk. Wij zijn volop bezig met importeren, bouwen, produceren, verwerken en exporteren. Dat bij al deze activiteiten veel energie nodig is en veel fijnstof vrij komt nemen wij op de koop toe. Het RIVM heeft berekend dat door fijnstof inmiddels 18.000 Nederlanders voortijdig sterven en dat  hierdoor iedere inwoner 9 maanden van zijn leven in moet leveren ten gevolge van de mindere luchtkwaliteit.

'Volksgezondheid is niet gebaat bij huidige fijnstofaanpak'

Projecten & onderwerpen: 

De voorgeschreven aanpak voor de reductie van fijnstof in de veehouderij draagt nauwelijks bij aan de volksgezondheid. Dat stelde Dick Heederik, hoogleraar gezondheidsrisico-analyse aan de Universiteit Utrecht en lid van de Gezondheidsraad, op het Brabantse symposium ‘Schone lucht voor iedereen’. De veehouderij zou er beter aan doen zich op de aanpak van endotoxines te richten.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof