Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

GGD Nederland: 'Volksgezondheidsbelangen in relatie tot veeteelt onvoldoende in de wet verankerd'

"Volksgezondheidsbelangen in relatie tot veeteelt zijn onvoldoende in de wet verankerd. Bij vergunningaanvragen voor megastallen moeten zowel volksgezondheid- als milieuaspecten altijd worden meegenomen. Dat is nu niet het geval. Aanpassing in de wetgeving is hiervoor nodig. Dat geldt ook voor de melding van bedreigende ziekten door dierenartsen aan de GGD". Dat stelt Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland.

Pluimveebedrijf Deurne geruimd vanwege vogelgriep

Projecten & onderwerpen: 

Op een pluimveebedrijf in het Brabantse Deurne is een milde variant van vogelgriep geconstateerd. Het ministerie van LNV laat het bedrijf, met circa 28.000 kippen, niettemin voor de zekerheid vandaag nog ruimen. Dat heeft het ministerie bekend gemaakt. Volgens LNV gaat het om een H7-variant, en niet de voor de mensen gevaarlijke H5N1.

Gezondheidssituatie rondom veehouderijen onder de loep

Eind 2008 trokken twee bussen vol met Grubbenvorstenaren naar het provinciehuis in Maastricht. Zij demonstreerden bij een vergadering van Provinciale Staten ter ondersteuning van het burgerinitiatief dat vereniging Behoud de Parel had georga-niseerd tegen de komst van megastallen in Limburg en daarmee tegen de komst van het NGB met 33.000 varkens en 1,2 miljoen kippen nabij Grubbenvorst.

IMG_0049
Grubbenvorstenaren protesteren maaasaal in het Provinciehuis

Zieke dieren... Ongezond vlees?

Nederlanders zijn dol op vlees. We eten het graag en we eten het veel. En dan nog het liefst zo goedkoop mogelijk.

De klant is koning dus vlees wordt op zo'n goedkoop mogelijke manier geproduceerd. De bio-industrie levert vlees voor de prijs die de consument bereid is te betalen.

Al die dieren op een klein oppervlakte is een voedingsbodem voor tal van ziektes. De dieren besmetten elkaar razendsnel met hele grote gevolgen. Varkenspest, mond & klauwzeer, vogelgriep, BSE en de meest actuele ziekte bij geiten en schapen Q-koorts.

De Gezondheidseffecten van megastallen op een rijtje.

Het weekblad "Hallo", dat in geheel Horst aan de Maas verspreid wordt, heeft een poll gehouden met de vraag of het NGB wel of niet gevestigd zou moeten worden in het Witveld. Op verzoek van het weekblad heeft Monique Baggen, huisarts te Grubbenvorst, de argumenten tegen een intensief veeteeltbedrijf vanuit volksgezondheidsoogpuntals het NGB op een rijtje gezet.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over Vogelgriep