Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Actielied over Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Vrijdag 25 januari presenteert Pieter Simons in samenwerking met actiegroep “Behoud de Parel” het actielid “Zeker neet doon!”. De presentatie vindt plaats in ’t Haeren en de avond begint om 19.30 uur. Het actielied wordt onder andere ingezet tijdens de komende acties van Behoud de Parel. Welke acties? U hoort het tijdens de presentatie van het actielied.

Milieubeleidsplan Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Zie met name pagina 19:

Toekomstige ontwikkelingen

Zuinig op Ruimte - Verrommeling van Limburg in beeld - Milieufederatie Limburg

Projecten & onderwerpen: 

Beantwoording vragen informatiebijeenkomst Grubbenvorst.

Projecten & onderwerpen: 

Op zaterdag 24 april is in ’t Haeren in Grubbenvorst een informatiebijeenkomst georganiseerd om de bevolking van Grubbenvorst te informeren over alle ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Wethouder Litjens moest de antwoorden op veel vragen die door burgers gesteld werden, schuldig blijven, maar zei toe deze alsnog door te spelen. Hieronder vindt u de antwoorden met betrekking tot het algemene deel. De antwoorden op vragen over de andere onderdelen vindt u terug op de pagina’s van deze website die handelen over die specifieke projecten.

Algemeen.

Prettig wonen in Grubbenvorst. Verleden tijd of toekomst?

Projecten & onderwerpen: 

Op zaterdag 24 maart werd door de dorpsraad van Grubbenvorst een informatiebijeenkomst belegd over de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Een verslag (gebaseerd op de publicatie van de dorpsraad).

Het was druk die zaterdagmiddag. Zelfs zo druk dat de meeste mensen geen zitplaats kregen. Ze moesten het doen met een staanplaats. De massale opkomst (ruim 400 belangstellenden) toonde de betrokkenheid aan van de inwoners van Grubbenvorst.
Het thema van de bijeenkomst luidde: Prettig wonen in Grubbenvorst. Verleden tijd of toekomst?

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Andere berichten