Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Raad van State hoort Behoud de Parel en DCM inzake Centrale Zandverwerkings-Installatie Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Op donderdag 2 april 2015 vond een zeer uitvoerige zitting plaats bij de Raad van State met betrekking tot de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) aan de Maas in Grubbenvorst( lees meer in dit artikel). De partijen werden goed vertegenwoordigd. Vier personen van Océ en vier personen van Behoud de Parel (twee juristen, een deskundige en de voorzitter van Behoud de Parel), die zich te weer stellen tegen de komst van een centrale zandverwerkingsinstallatie, een slibdepot en een haven in Raaieind.

Twijfels bij nut en noodzaak Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Op donderdag 2 april 2015 vindt de zitting plaats over de bezwaren die vereniging Behoud de Parel samen met omwonenden en multinational Océ Van der Grinten hebben ingebracht tegen de komst van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst (Raaieinde). Een aantal baggeraars, dat zich vereniging heeft in het bedrijf DCM, willen een haven, een slibdepot en een grote zandverwerkingsinstallatie realiseren langs de Maas (in het gebied Raaieinde).

Kansen voor haven Venlo!

Projecten & onderwerpen: 

De aangekondigde sluiting van DSM Andeno en de verplaatsing van de jachthaven in Venlo bieden kansen voor de ontwikkeling van de Venlose haven. Samen met de ontwikkeling van het ingesloten bosperceel en de landbouwgronden tussen de A67 en het terrein van DSM komt, na ontmanteling van de chemische fabriek, een oppervlakte van ongeveer 31 ha vrij.

Behoud de Parel in beroep tegen goedkeuring bestemmingsplan Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel is in beroep gegaan tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan voor de Centrale Zandverwerkingscentrale (CVI) in Grubbenvorst. De gemeenteraad verleende die goedkeuring op 11 februari ondanks bezwaren van Behoud de Parel, SAAL (een stichting die het provinciaal historisch erfgoed bewaakt) en Océ Van der Grinten (Lees hier het artikel over de gemeenteraadsvergadering).

Behoud de Parel en 20 omwonenden keren zich tegen bestemmingsplan Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI)

Projecten & onderwerpen: 

Samen met 20 omwonenden heeft vereniging Behoud de Parel zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Raaieinde, dat de komst van een zandverwerkingsinstallatie, een slibdepot en een haven naar Grubbenvorst mogelijk moet maken. Behoud de Parel strijdt al jaren tegen de komst van deze CVI en heeft alternatieve plannen voor de verwerking van zand en grind uit de Maas voorgesteld, die afgewezen zijn door de meerderheid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de actiegroep