Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

SAAL maakt zich zorgen over archeologische vondsten in Raaieind naar aanleiding van komst zandverwerkingscentrale

Projecten & onderwerpen: 

Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL) heeft een zienswijze ingediend met betrekking tot het bestemmingsplan Raaieinde in Grubbenvorst. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) een zandverwerkingsinstallatie (CVI) kan realiseren in het Raaieinde. Door de komst van de installatie, een slibdepot en een haven zouden - volgens SAAL - waardevolle archeologische vondsten verloren gaan. Zij baseren hun mening op een rapport van RAAP Archeologisch Adviesbureau.

Onderzoek RAAP

Jurist en advocaat steunen juridische actie tegen Centrale Zandverwerkingsinstallatie

Projecten & onderwerpen: 

Uiteindelijk twintig Grubbenvorstenaren hebben samen met vereniging Behoud de Parel de handschoen opgepakt en gaan gezamenlijk procederen tegen de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst. Aanvankelijk hebben zich 25 mensen aangemeld, maar vijf mensen moesten om diverse redenen afhaken. De twintig overgebleven Grubbenvorstenaren hebben samen een advocaat en een jurist in de arm genomen, die de bewoners gaan vertegenwoordigen bij de komende juridische procedures.

Behoud de Parel voert actie tegen komst Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Het is lang stil geweest rondom de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in het Raaieinde. Maar de gemeente heeft het Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegd (zie ook het artikel hierover). Voor Behoud de Parel en bewoners van Raaieinde, waar de CVI gepland is, alle reden om in actie te komen.

Over zandverwerkingscentrale DCM geen nieuws...

Projecten & onderwerpen: 

Grubbenvorst wordt van alle kanten bedreigd door plannen van ondernemers. De plannen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen) zijn landelijk bekend. Minder bekend, maar door de bevolking van Grubbenvorst ook als een bedreiging ervaren: de zandverwerkingsinstallatie, die moet verrijzen in het gebied Raaieind aan de Maas. Daar wilt het bedrijf Delfstoffencombinatie Maasdal (DCM)/Terraq - in een gebied van 40 hectare - een zandverwerkingsinstallatie en een slibdepot realiseren.

Behoud de Parel vraagt om toegezegde informatie van Grondwinners

Projecten & onderwerpen: 

Al weer enige tijd geleden - op 14 juli 2009 - zette de gemeenteraad van Horst aan de Maas het licht op groen om onder voorwaarde medewerking te verlenen aan de Maaswerken Noordelijke Zandmaas en de Centrale zandverwerkingsinstallatie CVI te Grubbenvorst (zie hier het verslag van die raadsvergadering). Een teleurstelling voor Behoud de Parel, die moest vast stellen dat de meerderheid van de raad de door Behoud de Parel ontwikkelde alternatieven afwees.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de actiegroep