Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Provincie Limburg stelt eerste Inpassingsplan van Nederland vast

Projecten & onderwerpen: 

Voor de Greenportlane, een provinciale weg in de omgeving van Venlo, heeft de Provincie Limburg als eerste in Nederland een provinciaal inpassingsplan ontwikkeld en vastgesteld. Het plan is onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen, onder meer om deze provinciale weg begin 2012 gereed te kunnen hebben. De weg is dan van belang voor de verkeersafwikkeling van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 2012 in de regio Venlo plaatsvindt.

Natura 2000 geeft grote onderzoekslast voor aanleg wegen

Projecten & onderwerpen: 

Nieuwe wegen hebben invloed op Natura 2000 gebieden, door de negatieve effecten van stikstofdepositie, geluid en licht. Daarom is er regelgeving voor aanleg van wegen bij Natura 2000 gebieden. Die wetgeving rond Natura 2000 brengt echter een grote onderzoekslast voor infrastructurele projecten met zich en kan daarmee ook effecten hebben op de planning. Dat meldt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat mede namens minister Verburg van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.

Succes omwonenden en Behoud de Parel: "Bomen aan Venrayse weg worden niet allemaal gekapt".

Projecten & onderwerpen: 

De acties van de omwonenden en vereniging Behoud de Parel om de meer dan honderd jaar oude eiken aan de Venrayse weg (voorheen Horster weg) in Venlo hebben deels succes gehad. In de vergadering van Provinciale Staten van vrijdag 19 juni 2009 heeft Gedeputeerde Driessen (CDA) toegezegd zich in te spannen om zoveel mogelijk bomen te behouden.

Tekort van 43 miljoen euro op Greenportlane

Projecten & onderwerpen: 

Greenportlane te duur

Projecten & onderwerpen: 

Greenportlane - de weg die een verbinding gaat maken tussen de A73 en de A67 ter ontsluiting van Klavertje Vier - wordt te duur. Dat heeft de provincie Limburg vastgesteld. Aanvankelijk is 50 miljoen euro begroot. De weg blijkt nu 93 miljoen te gaan kosten. De provincie gaat er van uit dat de ondernemers die zich straks gaan vestigen op Trade Port Noord, het resterende bedrag gaan betalen. Ondernemers uit Venlo hebben eerder echter al aangegeven dat zij niet instemmen met de plannen voor de Greenportlane, omdat als gevolg daarvan een op- en afrit aan de A67 gaat verdwijnen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid