Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nieuw plan aansluiting Greenportlane op A67

Projecten & onderwerpen: 

Gemeentebestuur Horst aan de Maas: "Sluit LOG Witveldweg aan op Greenportlane"

Projecten & onderwerpen: 

Aanleg EHS ligt onder vuur

Projecten & onderwerpen: 

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie overwegen nadrukkelijk een pas op de plaats te maken bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De maatregel zou circa 200 miljoen euro opleveren. Dat zeggen bronnen rond het overleg dat de partijen momenteel voeren om het hoofd te bieden aan de economische crisis. Het 'temporiseren' van de EHS, het beoogde netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, is een van de voorstellen die op tafel ligt, zegt een ingewijde.

‘Sluit LOG Witveldweg aan op Greenportlane'

Projecten & onderwerpen: 

Horst aan de Maas wil dat er een verbindingsweg komt tussen het
landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg en de aansluiting van de nog aan te leggen Greenportlane op de A73. De gemeente wil dat er zo minder verkeer komt op de Witveldweg. In het LOG Witveldweg is plaats voor zes intensieve veehouderijen. Die zorgen samen voor een flinke toename van het (vracht)verkeer.

(Bron: Dagblad de Limburger, 27-2-'09)

Provinciaal Inpassingsplan Greenportlane

Projecten & onderwerpen: 

Met ingang van 19 februari tot 2 april 2009 liggen het ontwerp provinciaal inpassingsplan Greenportlane en de bijbehorend tracénota/milieueffectrapport ter inzage. Gedurende deze periode bestaat voor een ieder de gelegenheid daartegen zienswijzen in te dienen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid