Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Opnieuw handhavingsverzoek Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

Vaker heeft vereniging Behoud de Parel de gemeente er op moeten wijzen, dat zij verzuimt handhavend op te treden. Het lijkt er op, dat een soort "piepsysteem" wordt gehanteerd. Als er een burger piept omdat hij overlast ervaart van een bedrijf en - als de gemeente vervolgens geen actie onderneemt - een handhavingsverzoek indient, pas dan lijkt de gemeente tot handelen over te gaan. Zo ook bij Monaghan Champignons BV, voorheen Prime Champ, het bedrijf dat al vaker onder vuur lag vanwege slechte arbeidsomstandigheden.

Amerika bepaalt wat jij gaat eten. Kom naar de info-avond over TTIP

Projecten & onderwerpen: 

Binnenkort op uw bord: Chloorkippen. Genetisch gemanipuleerde producten, vlees vol hormonen en antibiotica. Het vrijhandelsverdrag TTIP maakt het zelfs mogelijk dat Amerikaanse multinationals een land, Nederland bijvoorbeeld, voor de rechtbank dagen.

Behoud de Parel heeft het druk met rechtszaken

Projecten & onderwerpen: 

De komende tijd heeft Behoud de Parel het druk met allerlei rechtszaken. De rechtszaken hebben rechtstreeks of zijdelings te maken met enerzijds de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (een gigastal met 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) en de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (een zandverwerkingsinstallatie, een slibdepot en een haven) naar Grubbenvorst. De rechtszaken op een rijtje.

Behoud de Parel organiseert samen met Milieudefensie bijeenkomst in kader Provinciale Statenverkiezingen

Projecten & onderwerpen: 

Op 18 maart a.s. zijn er weer Provinciale Statenverkiezingen. Samen met Milieudefensie organiseert Behoud de Parel op dinsdag 24 februari een avond waarin burgers in gesprek kunnen gaan met politici die verkiesbaar zijn voor Provinciale Staten.

Protest tegen TTIP-verdrag zwelt aan

Projecten & onderwerpen: 

Van academici tot boeren: van vele kanten klinken protesten tegen het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS dat in de pijplijn zit, bekend onder de afkorting TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Staat de Europese Commissie open voor de kritiek die geuit wordt?

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuws