Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Brede maatschappelijke steun voor rijksnormen bescherming gezondheid

Projecten & onderwerpen: 

Natuur- en milieuorganisaties en burgergroeperingen willen dat de rijksoverheid de gezondheid van burgers beter beschermt. Ze pleiten voor een basisbeschermingsniveau waarvan gemeenten niet kunnen afwijken. Dit stellen ze in een reactie op de ontwerp-algemene maatregelen van bestuur, behorende bij de nieuwe Omgevingswet.

Minder stank vleeskuikens door strengere geuremissiefactor

Projecten & onderwerpen: 

Houders van vleeskuikens kunnen door een strengere geuremissiefactor bij een herziening van de vergunning veel minder kippen houden. De nieuwe emissiefactor is op 19 september ingegaan en per direct geldig. De herziening kan ook consequenties hebben voor Kuijpers Kip, onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie), dat zich in Grubbenvorst wil vestigen. Tegen die vestiging loopt nog een beroepszaak bij de Raad van State.

SP Limburg: PROVINCIE MOET WERK MAKEN VAN FIJNSTOFPROBLEMATIEK

Projecten & onderwerpen: 

Decennia lang vragen verschillende maatschappelijke groepen, evenals milieudeskundigen en medici, aandacht voor de schade aan onder andere de volksgezondheid die de uitstoot van geconcentreerde veehouderijen in bepaalde gebieden veroorzaken. Nu heeft het onafhankelijk onderzoeksorgaan RIVM aan deze feiten nog een nieuw onderzoek toegevoegd waarin helder de negatieve gezondheidseffecten duidelijk beschreven zijn (lees hier het artikel over het onderzoek van het RIVM).

Koehandel over schone lucht: zo werkt de landbouwlobby

Projecten & onderwerpen: 

Wat heeft de landbouwlobby te zeggen over de lucht die je inademt? Meer dan je denkt. Het debat over luchtkwaliteit in Europa blijkt een knokpartij waarin de agrarische sector emissienormen voor boerenbedrijven gevloerd heeft. Met ernstige gevolgen voor onze gezondheid.

Motie beperking gezondheidsrisico’s intensieve veehouderij Partij voor de Dier en Groenlinks in Provinciale Staten van Limburg afgewezen

Projecten & onderwerpen: 

De Partij voor de Dieren en Groen Links hebben bij monde van Frank Wassenberg en Carla Brugman een motie ingediend die moet leiden tot een beperking van de gezondheidsrisico's van de Intensieve Veehouderij. Een meerderheid van Provinciale Staten wezen de motie - om verschillende redenen - af. Alleen De PvdD, Groen Links en Partij 50+ stemden voor.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid