Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Provincie Limburg wil liever maatwerk dan verlaging geurnormen

Projecten & onderwerpen: 

De Provincie Limburg heeft in een gezamenlijke brief met de boerenorganisatie LLTB aangegeven bevreesd te zijn voor de gevolgen van een eenzijdige verlaging van de geurnormen. Met de brief, gericht aan de de voorzitter en projectleider van de werkgroep evaluatie geurregelgeving, hopen de Provincie Limburg en hjet agrarisch bedrijfsleven in Limburg strengere geurnormen te voorkomen.

Brabant legt extra milieuregels op met PAS

Projecten & onderwerpen: 

Op 1 juli trad de nieuwe landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Dit programma maakt economische ontwikkeling mogelijk en zorgt gelijk voor de bescherming van waardevolle natuur, de Europese Natura 2000-gebieden. De provincie Noord-Brabant maakt van de mogelijkheid gebruik om extra regels op te leggen voor veehouderijen in Zuidoost- en Midden-Brabant.

Stop op ontwikkelingen voor natuur en leefomgeving

Melkveehouders kopen varkensrechten

Projecten & onderwerpen: 

Melkveehouders zijn sinds enkele weken actief op de markt voor varkensrechten. Dat bericht Boerderij  Vandaag.De melkveeboeren kopen deze in omdat de melkveehouders hopen de varkensrechten om te kunnen zetten in fosfaat- of melkveerechten. De gemiddelde prijs van varkensrechten is sinds eind mei opgelopen naar ruim €70 per eenheid, een prijsstijging van 40 procent.

I&M wil lokale ruimte voor gezondheidseisen veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Gemeenten kunnen naar verwachting binnen enkele weken veehouders extra gezondheids- en duurzaamheidseisen opleggen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) probeert dat te regelen in een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB). Die ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

Burgers doen mee aan evaluatie Wet geurhinder veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Omwonenden van veehouderijen doen mee aan de evaluatie Wet geurhinder veehouderij die dit voorjaar van start gaat. Zij zullen bij de evalutaie het rapport "Max 5 odeur" inbrengen, een product van samenwerking tussen diverse burgergroeperingen, waaronder vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst.  In het rapport wordt gepleit voor een drastische verlaging van de geurnormen voor veehouderijen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid