Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tweede Kamer debatteert over NGB

Projecten & onderwerpen: 

Woensdag 28 janauri a.s. vindt in de Tweede Kamer een debat plaats dat eerder is aangevraagd door onder andere SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven, samen met de Partij voor de Dieren. Dan gaat de Tweede Kamer debatteren over de gigastal van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie) in Grubbenvorst. De Kamer wil weten wat de staatssecretaris van EZ, Dijksma, gaat doen om de komst van de gigastal al dan niet te stoppen.

PvdA-congres heeft moties intensieve veehouderij aangenomen

Projecten & onderwerpen: 

In goede samenwerking met de afdeling Deurne zijn door de fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Noord-Brabant twee moties ingediend bij het congres van de PvdA 17-1-'15. De vogelgriep en de planvorming in Landhorst (gemeente St Anthonis) voor een van de grootse mestfabrieken waren de aanleiding.

‘Regulering veestapel overlaten aan lagere overheden werkt niet’

Projecten & onderwerpen: 

DE PEEL – De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen uit de Brabantse en Limburgse Peel hebben een zienswijze ingediend bij staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) over het wetsvoorstel ‘Dieraantallen en volksgezondheid’. De staatssecretaris had hiertoe opgeroepen via een zogeheten ‘internetconsultatie’. De Peelgroepen onderschrijven de noodzaak om verdere groei van de veestapel via wetgeving te voorkomen. Maar ze plaatsen daarbij de kanttekening dat het overlaten van regulering van de veestapel in de veedichte gebieden aan provincie en gemeenten niet werkt.

Provincies en gemeenten krijgen rem op dieraantal

Projecten & onderwerpen: 

Den Haag - Provincies en gemeenten krijgen extra instrumenten om aantallen dieren in de veehouderij te beperken en te beheersen. Dat staat in het concept-wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid, dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) maandag 16 juni 2014 heeft gepubliceerd.
 

Staatssecretaris Dijksma (PvdA) komt met wetgeving om aantal dieren IV te maximeren

Projecten & onderwerpen: 

Staatssecretaris Dijksma (PvdA) het de Tweede Kamer laten weten dat ze met wetgeving wil komen om het aantal dieren in de Intensieve Veehouderij te maximeren. Dat doet zij op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken. Die heeft haar verzocht om de stand van zaken weer te geven van het bij brief van 5 juni 2012 aangekondigde wetsvoorstel betreffende het maximaal aantal te houden dieren.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid