Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Koehandel over schone lucht: zo werkt de landbouwlobby

Projecten & onderwerpen: 

Wat heeft de landbouwlobby te zeggen over de lucht die je inademt? Meer dan je denkt. Het debat over luchtkwaliteit in Europa blijkt een knokpartij waarin de agrarische sector emissienormen voor boerenbedrijven gevloerd heeft. Met ernstige gevolgen voor onze gezondheid.

Motie beperking gezondheidsrisico’s intensieve veehouderij Partij voor de Dier en Groenlinks in Provinciale Staten van Limburg afgewezen

Projecten & onderwerpen: 

De Partij voor de Dieren en Groen Links hebben bij monde van Frank Wassenberg en Carla Brugman een motie ingediend die moet leiden tot een beperking van de gezondheidsrisico's van de Intensieve Veehouderij. Een meerderheid van Provinciale Staten wezen de motie - om verschillende redenen - af. Alleen De PvdD, Groen Links en Partij 50+ stemden voor.

Waterschap bezorgd over antibiotica afvalwater mestfabrieken

Projecten & onderwerpen: 

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Peel en Maasvallei, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu donderdag 8 oktober opgeroepen om het lozen van afvalwater door mestfabrieken te uniformeren en nationaal te borgen. De waterschappen maken zich zorgen over de toename van nutriënten en risicovolle stoffen zoals antibiotica, resistente bacteriën en hormoonstoffen in de oppervlaktewateren. Het probleem is al sinds 2007 bekend.

Brabant stelt – eindelijk – paal en perk aan groei veebedrijven

Projecten & onderwerpen: 

Wie Brabant zegt, zegt CDA, zegt boeren. Maar die heilige drie-eenheid is niet meer. Voor het eerst sinds mensenheugenis levert het CDA er geen gedeputeerden voor het provinciaal bestuur. Sinds zes weken heeft Brabant een nieuwe college. En dat gaat er meteen fors in.

Provincie Limburg wil liever maatwerk dan verlaging geurnormen

Projecten & onderwerpen: 

De Provincie Limburg heeft in een gezamenlijke brief met de boerenorganisatie LLTB aangegeven bevreesd te zijn voor de gevolgen van een eenzijdige verlaging van de geurnormen. Met de brief, gericht aan de de voorzitter en projectleider van de werkgroep evaluatie geurregelgeving, hopen de Provincie Limburg en hjet agrarisch bedrijfsleven in Limburg strengere geurnormen te voorkomen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid