Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Waterschap bezorgd over antibiotica afvalwater mestfabrieken

Projecten & onderwerpen: 

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Peel en Maasvallei, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu donderdag 8 oktober opgeroepen om het lozen van afvalwater door mestfabrieken te uniformeren en nationaal te borgen. De waterschappen maken zich zorgen over de toename van nutriënten en risicovolle stoffen zoals antibiotica, resistente bacteriën en hormoonstoffen in de oppervlaktewateren. Het probleem is al sinds 2007 bekend.

Brabant stelt – eindelijk – paal en perk aan groei veebedrijven

Projecten & onderwerpen: 

Wie Brabant zegt, zegt CDA, zegt boeren. Maar die heilige drie-eenheid is niet meer. Voor het eerst sinds mensenheugenis levert het CDA er geen gedeputeerden voor het provinciaal bestuur. Sinds zes weken heeft Brabant een nieuwe college. En dat gaat er meteen fors in.

Provincie Limburg wil liever maatwerk dan verlaging geurnormen

Projecten & onderwerpen: 

De Provincie Limburg heeft in een gezamenlijke brief met de boerenorganisatie LLTB aangegeven bevreesd te zijn voor de gevolgen van een eenzijdige verlaging van de geurnormen. Met de brief, gericht aan de de voorzitter en projectleider van de werkgroep evaluatie geurregelgeving, hopen de Provincie Limburg en hjet agrarisch bedrijfsleven in Limburg strengere geurnormen te voorkomen.

Brabant legt extra milieuregels op met PAS

Projecten & onderwerpen: 

Op 1 juli trad de nieuwe landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Dit programma maakt economische ontwikkeling mogelijk en zorgt gelijk voor de bescherming van waardevolle natuur, de Europese Natura 2000-gebieden. De provincie Noord-Brabant maakt van de mogelijkheid gebruik om extra regels op te leggen voor veehouderijen in Zuidoost- en Midden-Brabant.

Stop op ontwikkelingen voor natuur en leefomgeving

Melkveehouders kopen varkensrechten

Projecten & onderwerpen: 

Melkveehouders zijn sinds enkele weken actief op de markt voor varkensrechten. Dat bericht Boerderij  Vandaag.De melkveeboeren kopen deze in omdat de melkveehouders hopen de varkensrechten om te kunnen zetten in fosfaat- of melkveerechten. De gemiddelde prijs van varkensrechten is sinds eind mei opgelopen naar ruim €70 per eenheid, een prijsstijging van 40 procent.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid