Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

‘Greenport niet op één lijn'

Projecten & onderwerpen: 

Er is ‘verkeerde concurrentie' tussen gemeenten en partijen die zich bezighouden met grondverkoop in Greenport Venlo en Venlo GreenPark. Er moet meer samengewerkt worden.

Kennisgeving voornemen tot opstellen Structuurvisie Klavertje 4/Greenport Venlo en start planMER-procedure

Projecten & onderwerpen: 

Onlangs is door het colleges van B&W van verschillende gemeenten in Noord-Limburg, waaronder Horst aan de Maas, kennis gegeven van het voornemen tot het opstellen van een zogenaamde "Structuurvisie Klavertje 4"/"Greenport Venlo" en de start van de zogenaamde planMER-procedure.

Duurzame energiecentrale in Maastricht en Venlo

Projecten & onderwerpen: 

Op Belvédère in Maastricht en Greenport in Venlo komt zeer waarschijnlijk een voor Nederland zeldzame ‘duurzame' energiecentrale. De provincie Limburg, die de financiering verzorgt, heeft een vergunning verleend aan Imtech Energie Solutions om in beide steden centrales te bouwen. Deze leveren genoeg energie voor zo'n 65.000 huishoudens.

Regio Venlo en Provincie sluiten bestuursovereenkomst Noord Limburg

Projecten & onderwerpen: 

Regio Venlo en de provincie Limburg hebben gisteren in de vorm van een bestuursovereenkomst voor Noord Limburg besloten ‘hun samenwerking te intensiveren om zodoende de belangrijke opgaven in Noord Limburg te realiseren’. Namens regio Venlo zetten voorzitter Hubert Bruls en namens Provincie Limburg gedeputeerde Ger Driessen hun handtekening onder het document dat feitelijk een formalisering inhoudt van de volop in uitvoering zijnde regioagenda Noord Limburg. De bestuursovereenkomst heeft nog een looptijd tot met 2012.

Provincie, Rijk en regio ondertekenen afsprakenkader Greenport Venlo

Projecten & onderwerpen: 

De kennis- en onderwijsinstellingen krijgen een grotere rol in de ontwikkeling van Greenport Venlo. Het bedrijfsleven investeert op duurzame wijze in de Greenport en de banden met het tuinbouwgebied vlak over de grens bij Venlo worden verder aangehaald. Dat zijn enkele concrete punten uit het Bestuurlijke afsprakenkader ‘Schaalsprong Greenport Venlo’. Minister Gerda Verburg, gedeputeerde Ger Driessen en burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter Regio Venlo zijn dit vandaag overeengekomen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid