Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op deze pagina vindt u berichten die te maken hebben met de komst van buitenlandse werknemers, veelal uit Oost Europa (met name Polen). Op het bedrijventerrein in Grubbenvorst zijn plannen openbaar gemaakt voor een soort "Polenhotel". In een lege bedrijfshal worden in grote getale "Polen" gehuisvest. Of de plannen verwezenlijkt kunnen worden, is nog onduidelijk. Het college van B&W heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven.

De komst van deze buitenlandse werknemers werpt een vreemd licht op alle plannen, die er rondom Grubbenvorst ontwikkeld worden. Vaak wordt daarbij "werkgelegenheid" genoemd, als argument vóór het uitvoeren van die plannen. Maar is het de taak van de gemeente Horst aan de Maas om werkgelegenheid te creëren voor Oost-Europese werknemers? Daarbij komt nog, dat veel van die werknemers niet betaald worden volgens de normen van de CAO, die wel geldt voor de Nederlandse werknemers. Een slechte zaak. Te meer, omdat daarmee het hele loongebouw "aangetast" wordt.

Op deze pagina vindt u berichten met betrekking tot het wel en wee van de komst van de vele Oost Europese werknemers naar Noord-Limburg. En de plannen van de overheid zullen daarbij met name in de gaten gehouden worden.

Behoud de Parel