Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gezondheid Eerst MySense samen meten
Het project MySense: samen meten we luchtkwaliteit in Horst aan de Maas in eengrarische regio in Noord Limburg. Naar aanleiding van de nu ver gevorderde plannen voor de vestiging van mega varkens en kippen vlees- en mestverwerkings-bedrijven en het gemis aan lokale meetgegevens en monitoring van luchtkwaliteit hebben omwonenden dit “Samen Meten” initiatief genomen.

MySense overzichtGeïnspireerd door vele burgerinitiatieven in stedelijke gebieden is door de vereniging Behoud de Parel een tweetal sensorkits ontwikkeld. De zg Pagode voor fijnstof en gasmetingen (WiFi/LAN en G4) en eenvoudiger meetkit voor fijnstof (LoRa TTN netwerk).

De MySense meetkits hebben vele sensors aan boord en zijn in staat een groot aantal typen emissies the meten en de data via internet door te sturen naar een drietal verschillende data archieven (database, Mosquitto en InFluxDB).

Click op de onderstaande plaatjes om ze via de broiwser in een groter formaat te zien.
 

MySense plugf & play MNySense boodschappenlijst
de meetkit kenmerken de samenstelling de hardware kosten

De kit is opgebouwd uit een soort van “Lego” software en hardware steentjes: modulair en uitbreidbaar met vele sensors, mogelijke dataformaten, sensor configuratie en management. Er is uitvoerig gebruik gemaakt van software ontwikkelingen in binnen en buitenland.

De kit meet en uitvoer mogelijkheden: lokatie/meteogegevens (GPS, Grove/Adafruit/Seed), fijnstof (Dylos, Nova, Shiney, Plantower), gassen (Alpha Sense: ammoniak, stikstof-, koolstof-, zwaveloxides en ozon), metadata en data archivering (spreadsheet, Influx, MySQL, HTTP), internet verbindingen (LAN, WiFi, LoRaWan), remote control, update management en calibratie van de sensoren. De gassensoren voor de kit worden ontwikkeld samen met Fontys GreenTechLab.

Alle software (Python) is open source en is beschikbaar gesteld via Github.

De ontwikkeling en binnenshuis calibratie testen zijn zomer 2017 afgerond. Zodra een goede behuizing voor de kits is gevonden en de gassensoren zijn getest gaan in september 2017 de eerste veldtesten van start. Daarna volgt een uitrol van 10-15 sensorkits plaats op afwisselde locaties in de regio.

Van Milieu Defensie is een bijdrage in de MySense ontwikkelingskosten van € 2000 ontvangen. Van een plaatselijke ondernemer is € 1500 ontvangen voor het testen van gassensoren door Fontys Greentechlab.

Gezond Leefmilieu Venray gaat eind 2018 gebruikmaken van MySense in de regio Venray.

Voor meer informatie, bijv. voortgang, resultaten, FAQ, grafieken met meetgegevens van landelijke meetstations in de regio Limburg, is te vinden op de website van Behoud de Parel Samen-Meten. De uitgebreide project documentatie, rapportages en software is vrij beschikbaar en is te downloaden via Github. De dagelijkse meetwaarden zijn ook te vinden op de dataportaal van RIVM, Lufdaten.info en op de Behoud der Parel website (zie "samen meten we hier" op deze website.

In het kader van “citizen science in beeld” heeft het RIVM een filmpje gemaakt van de MySense sensorkit ontwikkeling (voorjaar 2017).

Behoud de Parel