Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

logo ver. Behoud de ParelSamen Meten aan Luchtkwaliteit in de regio Horst aan de Maas.
Een vergelijkend overzicht van alle PM10 fijnstof metingen samen met stichting Burgerwetenschappers in de regio St. Anthonis.


Een burger initiatief: samen meten we aan luchtkwaliteit samen met o.a. RIVM en anderen.

Dit project is in november 2016 van start gegaan. Enkele meetkits zijn nog niet operationeel en staan in test.

 

PM2.5  PM10keuzeknop
De onderstaande tabel met de recente meetwaarden in de regio.
Met de keuzeknop kan gewisseld worden van type fijnstof: PM2.5 of PM10.
Als achtergronds kleur (en nivo) wordt bij vertoning van een fijnstof grafiek het gezondheidsrisico weergegeven volgens de U.S. Environmental Protection Agency PM2.5 of PM10 24-uurs tabellen.
In de legendum kan door aanklikken de grafiek van een bepaalde lokatie aan- of uitgezet worden. Klik 'toon' aan voor het aan- of uitzetten van de betreffende grafiekweergave.
Zo nodig kan de legendum door met de linker muisknop op de plaats :: ingedrukt te houden, verplaatst worden.
De grafiek heeft de mogelijkheid om een bepaalde periode van de grafiek te laten zien. Met de 'slider' kan de periode vergroot, verkleind of verschoven worden.

Lokale Luchtkwaliteit: de grafieken (stof) metingen
in de regio Horst aan de Maas en Horst ad Maas
.
Gebaseerd op Samen Meten metingen en data van o.a. het RIVM
van Sun 21 Mar 2021 tot Sun 11 Apr 2021 08:40 .
V2.20 2021/03/18
data geactualiseerd op 2021-04-11 08:40

In de grafieken worden de sensorkit metingen weergegeven van de meetstation(s) – Vredepeel-Vredeweg (gem. Venray) van de organisatie RIVM en Lottum Hoogheide (gem. Horst ad Maas) van de organisatie PLIM. – in vergelijking met de grafiek van metingen met de eenvoudiger en betaalbare Plantower, Sensirion of Nova sensor uitgeruste MySense meetkit op de locatie(s): De Bisweide Grubbenvorst (gem. Horst aan de Maas) (PM:Plantower meteo:Bosch) en Op de Kamp Horst (gem. Horst ad Maas) (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo).
Pas op: hoewel de grafieken van de landelijke meetstations met referentie apparatuur en de eenvoudiger sensors elkaar redelijk lijken te volgen is de schaal van de grafieken anders: aan de rechterzijde wordt de schaal vermeld van de metingen van de referentie apparatuur, links staat de schaal van de eenvoudiger sensoren vermeld.

Het blijkt dat de metingen van enkele meetstations om een of andere reden verschoven zijn in de tijd. Hiervoor is zonodig een tijdscorrectie toegepast.

Samen met het RIVM wordt gekeken of de procedures voor het meten van PM fijnstof waarden verbeterd kunnen worden. Als experiment worden de PM1, PM2.5 en PM10 fijnstof waarden gecorrigeerd door de rel. vochtigheidsmeting er in te betrekken. Door toepassing van deze correcties worden de lokale metingen redelijk tot goed vergelijkbaar met de referentie fijnstof metingen van een RIVM/PLIM meetstation in de buurt.

De fijnstof sensor van deze meetkits telt het aantal fijnstof deeltjes (PM1, PM2.5 en PM10) elke 15 munten voor ca een minuut lang het aantal deeltjes in 6 verschillende groottes. De fijnstof meting wordt door de fabrikant vervolgens omgerekend naar het gewicht van de deeltjes in µg/m³. In de omrekening door de fabrikant wordt geen rekening gehouden met relatieve vochtigheid, regen en andere lokale invloeden.
De fijnstof metingen van de RIVM/PLIM landelijke meetstations zijn ook gewichtsmetingen (µg/m³) van gemiddelden per uur. De apparatuur van het landelijk meetstation wordt periodiek (lokaal) geijkt.
Notitie: Elke sensor is verschillend. De onderlinge verschillen zijn met met tijdrovende regressie tests te corrigeren. Hiervoor is begin 2020 een aanvang gemaakt. Voorlopig worden de vertoonde waarden alleen bijgesteld (validatie) door rare pieken mbv een statistische methode (Chi-kwadraad en Grubbs Z-score), en zg nul en statische waarden (fouten van de sensor) weg te halen bij de berekening van de grafieken. Maw de waarden zijn alleen gevalideerd, niet gecorrigeerd voor onderlinge sensor verschillen en nog niet gecalibreerd (vergeleken met een referentie sensor).
Om de hoeveelheid data te beperken zijn de meetwaarden geaggredeerd - een gemiddelde over een periode van 30 minuten voor de sensors en 60 minuten voor de landelijke meetstations. De getoonde periode is de afgelopen 3 dagen. Eens per uur wordt de grafiek ververst.

Meedenken om de metingen en visualisatie te verbeteren wordt op prijs gesteld. Neem hiertoe contact op bijv. via een email aan 'MySense at BehoudDeParel.nl'.

Behoud de Parel