Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Werkgroep Behoud de Peel aan tafel met ministers en Remkes over stikstof

Projecten & onderwerpen: 

Op 15 augustus 2022 spraken diverse natuur- en milieuorganisaties met Remkes en de ministers van natuur en stikstof en van klimaat en energie. De Werkgroep Behoud de Peel was één van de aanwezige organisaties.

23 AUGUSTUS: OPENBARE INFORMATIEAVOND OVER ARBEIDSMIGRATIE IN SEVENUM

Projecten & onderwerpen: 

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten organiseert samen met de SP Horst aan de Maas een openbare informatieavond over arbeidsmigratie onder het motto “Wonen, werken, leefbaar(heid) in Horst aan de Maas”. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 23 augustus in de kantine van voetbalclub Sparta aan de Luttelseweg 26 in Sevenum.

Behoud de Parel en omwonenden door RvS in gelijk gesteld! Vergunning mestfabriek RMS vernietigd.

Projecten & onderwerpen: 

De Raad van State heeft de omgevingsvergunning voor RMS Venlo, de grootste mestfabriek van Nederland, vernietigd. Daarmee komt een voorlopig einde aan de langslepende actie van Behoud de Parel samen met de omwonenden van de geplande locatie aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst (lees hier het eerste artikel over de plannen van RMS in Grubbenvorst).

Steun VSL-statenlid Vincken voor notoire wetsovertreder Willems.

Projecten & onderwerpen: 

In America draait al jaren – nabij de kern van America - het mestverwerkingsbedrijf Agro America BV van Willems. Dat bedrijf zorgt voor enorme (stank)overlast voor de omwonenden. Voor bewoners in America reden zich te verzetten tegen de ontwikkelingen bij Willems. Ondertussen lijkt het dat Willems goede contacten onderhoudt met sommige provinciale politici. Onder andere met de fractie van SVL in Provinciale Staten van Limburg, een afsplitsing van Forum voor Democratie. Onlangs stelde Nick Vincken van SVL schriftelijke vragen aan het College van GS van de provincie Limburg.

GGD Brabant: "Luchtkwaliteit Brabant slecht!"

Projecten & onderwerpen: 

Schone lucht is van levensbelang voor de gezondheid. Luchtverontreiniging heeft een negatieve invloed op de gezondheid en is de voornaamste oorzaak van gezondheidsklachten door milieuinvloeden. Ondanks dat de lucht de laatste jaren schoner is geworden, veroorzaken de huidige concentraties luchtverontreiniging nog steeds veel gezondheidsschade. Op dit moment overlijden er jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door de uitstoot van schadelijke stoffen als fijn stof en stikstofdioxide via deze bronnen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel