Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Werkgroep "Max 5 odeur", waar Behoud de Parel uit Grubbenvorst deel van uit maakt, roept gemeenten op met behulp van een lokale geurverordening het verlenen van vergunningen aan veehouderijen met luchtwassers tijdelijk stil te leggen.

Het rendement van luctwassers staat ter discussie. Er loopt op dit moment een onderzoek door Wageningen Universiteit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in september/oktober verwacht.

Tijdens de evaluatie van de wet geurhinder veehouderij is gebleken dat het rendement van luichtwassers te hoog is ingeschat. Er zijn luchtwassers op de markt die de geuruitstoot van veehouderijen met 85% zouden doen afnemen. Deze luchtwassers zijn erkend en staan op de zogeheten RAV-lijst. Niet uitgesloten wordt dat er bij de technische beoordeling van de luchtwassers fouten zijn gemaakt.

Onderzocht wordt nu wat er precies aan de hand is. De afgelopen maanden (in het voorjaar en aan het begin van de zomer) zijn op 50 lokaties metingen gedaan, dat wil zeggen: luchtmonsters genomen in de stal voor de wasser en direct achter de wasser. Er is hoofzakeloijk gemeten op geur, met behulp van de olfactometrische methode. Daarbij waardeert een panel van mensen met een gemiddelde geurwaarneming de luchtmonsters. Ook maakt men gebruik van sneuffelploegen. De metingen geven tevens een indicatie van de amoniakreductie.

De werkgroep "Max 5 odeur" wijst burgers op de mogelijkheid om hun gemeente te beanderen. Gemeenten moeten geïnformeerd worden over het onderzoek naar het rendement van luchtwassystemen, in het bijzonder van de gecombineerde luchtwassers, vindt de werkgroep. "Zolang het ministerie dat niet doet, moeten de burgers dat maar zelf doen". Gemeenten zouden met een geurverordening de geurnormen tijdelijk zodanig kunnen verlagen, dat nieuwe aanvragen voorlopig geen kans maken. "Het is een politieke noodgreep, maar een vergunde uitbreiding met luchtwassers draai je niet zomaar terug". In de berekende geurbelasting zitten doorgaans al de nodige afwijkingen ten opzichte van de feitelijk belasting, maar die zouden nog wel eens veel sterker kunnen zijn door een te hoog ingeschat reductiepercentage van de luchtwasser, aldus "Max 5 odeur".

Kijk hier voor een eerder bericht van de werkgroep over het onderzoek.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel