Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 1 oktober 2019 wilde de Handel Anders!-coalitie, een coalitie van boerenorganisaties en sympathiserende maatschappelijke organisaties een manifest aanbieden aan de Tweede Kamer met de oproep om boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet te beschermen tegen de huidige vrijhandelsverdragen. De aanbieding zou plaats vinden op het Plein (voor het gebouw van de Tweede Kamer) vanaf 12.45 uur. Maar als gevolg van het grote Boerenprotest op het Mailieveld in Den Haag werd de presentatie op aanwijzingen van de politie eerst verplaatst en vervolgens verboden. Het comité van aanbieding besloot vervolgens het maifest in kleine kring aan te bieden aan de Tweede Kamer-leden op het Plein. De aanwezige pers (NOS, ANP, De Hofbar) zorgde er uiteindelijk mede voor dat de politie de groep uiteindelijk ongemoeid liet.

Het manifest werd mondeling toegelicht door Hans Geurts (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), Claude Girod (Confederation Paysanne, Frankrijk), Hennie de Haan (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders), Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond), Rik Deconinck (Flemish Milk Board, ovb) en Freek Bersch (Milieudefensie) en aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer: Frank Futselaar (SP), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Isabelle Diks (Groen Links), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Arne Weverling (VVD), Tjeerd de Groot (D66) en Chris Stoffer (SGP).

 
MANIFEST:
Het manifest van de organisaties richt zich op het feit dat de EU met zeker vijf nieuwe vrijhandelsverdragen de boeren en werknemers verder onder druk zet, wereldwijde het dierenleed toeneemt, de onzekerheid over voedselveiligheid groeit en dat vervuiling, ontbossing en opwarming van de aarde toeneemt. Het gaat om:
• Het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. Dit is al voorlopig ingevoerd, maar de Tweede Kamer kan het dit najaar nog tegenhouden.
• Het Mercosur verdrag. De onderhandelingen met Brazilië, Argentinië, Uruguay en
Paraguay zijn afgerond, maar moeten nog beoordeeld worden door de Europese Raad.
• Met Trump is deze zomer een deal gesloten over de import van rundvlees, na een
WTO-geschil over de weigering van de EU om hormoonvlees uit de VS toe te laten.
• Met Australië, Nieuw Zeeland en Indonesië zijn de afgelopen jaren ook
onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen begonnen.

De boerenorganisaties, met ondersteuning van maatschappelijke organisaties, vakbonden en bedrijven, roepen de Tweede Kamer op om CETA weg te stemmen, Nee! te zeggen tegen het EUMercosur-verdrag, de deal met Trump terug te draaien en een andere weg in te slaan met Australië, Nieuw Zeeland, Indonesië en andere handelspartners.

In 2017 heeft het Europees Parlement ingestemd met CETA een vrijhandelsverdrag met Canada. In dat zelfde jaar is het vrijhandelsdeel van het verdrag voorlopig in werking getreden, wat grote negatieve efecten voor Europese boeren zal gaan hebben. Er worden immers Canadese landbouw- en veehouderijproducten toegelaten die tegen lagere standaarden zijn geproduceerd en zo een oneerlijke concurrentie vormen. Het betreft met name rund- en varkensvlees en akkerbouwproducten, zoals granen en oliezaden. Dit gaat ten koste van de inkomens van Europese boeren, de veiligheid van ons eten, de rechten van werknemers, de kwaliteit van het milieu en het dierenwelzijn. Maar ook de Canadese melkveehouders hebben last van Europese import van zuivelproducten. De Canadese overheid heeft ter compensatie $ 1,75 miljard beschikbaar gesteld aan deze boeren.

In juni 2019 werd er ook een voorlopig vrijhandelsakkoord met de Mercosur-landen gesloten. Dat zal leiden tot minstens zo grote negatieve gevolgen als CETA, met name voor akkerbouwers en rundvee-, pluimvee- en varkenshouders. Het EU-Mercosurverdrag zal de productie van vlees, soja (indirect via de export van vlees uit
de Mercosur) en biobrandstofen uit de Mercosur-regio verder aanjagen, ten koste van
mensenrechten, milieu en klimaat. Voor het vergroten van het benodigde areaal wordt in de Amazone op grote schaal regenwoud gekapt en worden in andere provincies savannes ontgonnen, met rampzalige gevolgen voor biodiversiteit en het klimaat wereldwijd. Ook gaat deze exportgerichte landbouw ten koste van de landrechten van inheemse volkeren en kleine boeren, die met geweld van hun land worden verdreven. De Handel Anders!-coalitie heeft onlangs een verzoek om dit verdrag te onderwerpen aan een analyse met betrekking tot de VN-duurzaamheidsdoelen en de SER-meetlat, naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin geeft de groep haar bewaren uitgebreider weer.

Binnen de huidige vrijhandelsverdragen mogen geen eisen worden gesteld aan de wijze van productie van importproducten op het gebied van milieu, arbeidsnormen en dierenwelzijn. De productiekosten zijn mede hierdoor een stuk lager dan in de EU. Slechts de voedselveiligheid van importproducten wordt (in beperkte mate) als maatstaf erkend. Maar wat dat betreft is het zeer verontrustend dat er in zowel Canada als Mercosur-landen pesticiden worden gebruikt die in de EU verboden zijn. De coalitie maakt zich ook grote zorgen over het ontbreken van een Identificatie & Registratie-systeem binnen de veehouderijsector in de VS, Canada en de
Mercosur-landen, waardoor het zeer moeilijk is na te gaan of dierlijke producten zonder in de EU verboden hormonen of antibiotica tot stand zijn gekomen. Ook zijn groeihormonen niet in het vlees traceerbaar als hier een maand voor de slacht mee gestopt wordt.

De Handel Anders!-coalitie streeft naar een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening waarbinnen boeren wereldwijd een eerlijke prijs krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, werknemers een fatsoenlijke beloning krijgen, en burgers van gezond voedsel en een gezonde leefomgeving kunnen genieten. De huidige vrijhandelsverdragen maken dit onmogelijk.

Het manifest (zie bijlage) is opgesteld door de Dutch Dairymen Board, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, de Vereniging voor Biologische Dynamische Landbouw en Voeding, de FNV. Milieudefensie en Platform Aarde Boer Consument.

Het manifest is onder andere ondertekend door vereniging |Behoud de Parel en de SP Werkgroep Noord-Limburg. Andere organisaties die mee ondertekenden zijn ASEED, BoerBurgerBeweging, Boeren & Buren (België), Catalyst 4 Change, Coöperatie De Nieuwe Graanschuur, Compassion in World Farming, Dierencoalitie, Dier en Recht, Eyes on Animals, Mans’ Consultancy, Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, Ondernemers van Nu, Platform Duurzame en Solidaire Economie, Saka Mese Nusa AlifURU (Molukse organisatie), SOMO, TNI, UDAPT (Ecuador), Varkens in Nood, World Animal Protection en Het Zout der Aarde.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel