Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Aan het begin van dit nieuwe jaar 2021 is het duidelijk dat een stem vanuit de bevolking hard nodig blijft. Helaas, zullen velen van u denken.

De hele maatschappij zou ontwricht worden als vrijwilligers zouden stoppen met hun werk. Stel dat de vrijwilligers bij de brandweer er niet zouden zijn? Of dat vrijwilligers bij het rode kruis af zouden haken, of in de verzorgings- en verpleeghuizen, om niet te vergeten allemaal die mantelzorgers die uit pure naastenliefde een hand uitsteken naar de medemens in de omgeving in familie- of thuissituaties. Naast deze handen bieden de vele vrijwilligers in deze tijd ook een luisterend oor voor de mensen voor wie ze werken en waarmee zij een  band krijgen.  Zij zijn veelal emotioneel of familiair verbonden.

Voor beroepskrachten is er in de huidige tijd geen plaats in de veel te vol geplande dagen waarbij zij te maken hebben met overbelasting, ziekte en waarvoor zij ook nog zeer matig betaald worden.

In zulke situaties steekt het de vrijwilligers enorm als er dan ook nog vanuit de hoge hoed van de hoge heren of dik betaalde managers nieuwe regels en wetten getoverd worden. Soms zijn die nodig, maar ondanks dat geregeerd wordt met de belofte dat er minder regels moeten komen, worden dat er steeds meer. Dat resulteert in meer en nodeloos papierwerk dat obstructief werkt en vrijwilligerswerk ontmoedigd.
Niet alleen in de zorg , ook bij heel veel verenigingen in de sport, andere vrije tijdsbesteding en natuurorganisaties zijn vrijwilligers actief. Daar verwoorden de vrijwilligers welke kant dat de organisatie op moet, als er iets aan de hand is of verbeteringen mogelijk zijn.

Heel anders wordt het als je geen stem hebt zoals de natuur. Die is dan ook lijdend voorwerp van de mensheid. Wij zijn er echter wel van afhankelijk. Zo is er een akkoord om in 2050 klimaatneutraal te zijn in Nederland, maar ook om meer te investeren in biomassacentrales en logistieke hallen et cetera te bouwen. Gaan we de longen van de aarde energieneutraal opstoken om vervolgens tot de ontdekking te komen dat er geen bossen meer zijn om de voor ons zo noodzakelijke zuurstof te leveren?

Moeten biomassacentrales en biovergisters gebouwd blijven worden om de vrienden van de hoge heren te gerieven?

Hebben ondernemers of bestuurders geen relatie, gezin, familie of vrijwilligers in de familie die ziek kunnen worden of dement of hebben zij nooit een ongeluk of brand?

Natuurlijk wel!

Als vrijwilligersorganisatie wil Behoud de Parel de natuur en onze leefomgeving een stem geven. Dit wordt vormgegeven door te werken aan de verbinding van vrijwilligers met professionals. Velen van ons kunnen na hun beroepsmatige leven van veel betekenis zijn voor de samenleving en contacten onderhouden met bedrijven, bestuurders  en wetenschappers die dikwijls vanuit hun ivoren torens die verbinding kwijt zijn. Zij zitten er alleen om in volle competitie hun boterham te verdienen en hun taak zo goed mogelijk te verrichten, zoals het verdienen van geld door geld te verdienen.  Die vicieuze cirkel moet worden doorbroken. Als mensheid schieten we daar namelijk niets mee op en  werkt het zelfs contraproductief.

Om de verbinding van onderaf in stand te houden of te verbeteren is vereniging Behoud de Parel actief om zinloze investeringen te stoppen. Ook de creatie van arbeidsplaatsen zonder visie staat ter discussie. Kijk om u heen, er is zoveel maatschappelijk nuttig werk te doen!

Behoud de Parel vraagt aan leden en sympathisanten in de regio om actief bij te dragen aan verbetering van het leefmilieu of door middel van een financiële bijdrage. Dit om de doelstellingen voor een beter en gezonder 2021 waar te kunnen maken.

Druk van onderop blijft hard nodig!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel