Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Wat is het toch een tumultueus en raar jaar dat 2020. Nog nooit kwamen er zulke contrasten voor in één jaar. 2020 beloofde een geweldig jaar te worden met goede vooruitzichten, betere welvaart en een rechtvaardigere verdeling over de wereld. De armoede zou beter bestreden gaan worden en de gevolgen van klimaatverandering zouden worden aangepakt.

Toen echter begin maart onrust ontstond door verdere verspreiding van het coronavirus sloeg de stemming om. De eerste lockdown was snel een feit. Iedereen moest zoveel mogelijk thuis gaan werken, scholen gingen dicht en niemand mocht reizen, behalve de essentiële beroepen. Het was in een keer stil op de wegen en …   in de lucht. Dat wat niemand kon vermoeden en voor mogelijk had gehouden, gebeurde. Wij als reislustige Nederlanders waren in een keer gebonden aan ons kleine landje , onze woonplaats, ons werk en onze woning. In een keer kreeg onze gezondheid prioriteit omdat een pandemie, die altijd latent aanwezig is, om zich heen greep. Een SARS-virus bedreigde de mensheid en ons aller gezondheid. In de decennia hiervoor waren er al waarschuwingen in de vorm van de vogelgriep(H5 of H7), de varkensgriep (Mexicaanse griep) en de Q koorts. Ook al brachten die virussen de politici en wetenschappers niet regelmatig bij elkaar aan tafel, zoals dat nu het geval is bij het coronavirus.

De decemberdagen met al zijn feestdagen staan normaal bol van ontmoetingen met familie, vrienden, bijeenkomsten binnen verenigingen en op het werk. Dit jaar zijn we echter gedwongen daar heel terughoudend in te zijn. We gaan veel activiteiten, bijeenkomsten en mensen missen. Directe familie mogen we maar mondjesmaat ontmoeten en buitenlandse familieleden kunnen we niet bezoeken maar brengen we de beste wensen per post of digitaal. Ook vrienden en collega’s kunnen we niet persoonlijk de beste wensen brengen.

Ook de leden van Behoud de Parel zijn niet fysiek bij elkaar geweest in 2020, alleen de bestuursleden hebben elkaar één keer bij een bestuursvergadering gezien. Mede door de ontwikkeling van vaccins wordt het beter en kunnen we elkaar ergens  in 2021 weer ontmoeten. Dit afhankelijk van de voortdurende en dan geldende beperkingen.

Wij wensen u allemaal  fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!
Bestuur van vereniging Behoud de Parel
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel