Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Niet alleen de intensieve veehouderij heeft invloed op de luchtkwaliteit. Verkeer en industrie zijn ook bronnen van luchtvervuiling. Reden voor minister Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu afziet van onderzoek om te kijken of luchtvervuiling uit de ene of de andere sector bijdraagt aan meer besmettingen van Covid-19 en een ernstiger ziektebeeld van Covid-19-patiënten.

Daar waar het RIVM zulk een onderzoek nog zeer gewenst achtte (lees hier het artikel over de relatie tussen de IV en corona), vindt de VVD-minister het niet van belang om nader onderzoek te doen die voor de veiligheid van burgers van groot belang is.
Verschillende Kamerleden vroegen de minister zulk onderzoek in te zetten. Daarbij wezen ze op een aantal internationale onderzoeken, die deze zomer verschenen. Daarin werd aangetoond dat mensen in gebieden met veel intensieve veehouderij vatbaarder waren voor Covid-19 dan elders en dat de ziekte harder toesloeg, met meer sterfgevallen. In het begin van de Covid-19-periode was (het oosten van) Brabant een grote brandhaard van het virus. Het aantal sterfgevallen was ook hoog.

Andere verklaringen
De onderzoeken zijn volgens de minister echter geen keiharde wetenschappelijk bewezen conclusies. „Dit betreffen zogeheten ecologische studies, waarbij niet gecorrigeerd wordt voor andere mogelijke verklaringen voor een verschil in sterftekans. Dit type onderzoek heeft daarom slechts een signaalfunctie", aldus Van Veldhoven. Kennelijk is het signaal dat uit de onderzoeken voort komt, aan de minister niet besteed... Extra onderzoek is volgens Van Veldhoven ook niet nodig omdat er in internationaal verband al een onderzoek uitgevoerd zal worden naar de relatie tussen luchtkwaliteit en Covid-19. Ook is het RIVM door het Kabinet gevraagd een verkenning uit te voeren naar de onderzoeksmogelijkheden met betrekking tot de relatie luchtkwaliteit, veehouderijen en Covid-19. Het Kabinet is daarover nu in gesprek met het RIVM. Nadat deze in kaart zijn gebracht zullen Van Veldhoven, Carola Schouten (LNV) en Hugo de Jonge (VWS) besluiten of en zo ja, welke onderzoeken ze willen uitzetten bij het RIVM. Daarbij worden de regionale partijen zoals de provincie Noord-Brabant en de GGD betrokken, aldus de milieuminister.

Mensen zijn stuwende kracht
Van Veldhoven benadrukt in haar antwoorden ook nog maar eens dat mensen de stuwende kracht zijn achter de snelle verspreiding van Covid-19 en dat zij zich daarom aan de maatregelen moeten houden om verspreiding te voorkomen. „Het kan zijn dat luchtverontreiniging bijdraagt, al is het verband tussen de kwetsbaarheid voor het virus en luchtverontreiniging momenteel niet bekend op basis van beschikbaar onderzoek. Er zijn meerdere factoren die de kwetsbaarheid voor COVID-19 kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld onderliggend lijden (zoals obesitas, hart- en vaatziekten, COPD)’, stelt de minister.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel