Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dat Nederland een  welvarend landje is, is alom bekend. Na de verwoesting van de tweede wereldoorlog is hard gewerkt om honger en armoede uit te bannen.

Daarna kon de  economie en de veehouderij decennia lang groeien door de import van olie en veevoer.  Nu exporteren we 75% van het vlees en zijn we de tweede agrarische exporteur in de wereld.

Het gevolg is wel dat er een fijnstof-, ammoniak- en stikstofdeken boven Europa en met name ons land hangt. Dat mag niet voor onze gezondheid en de natuur, is binnen de EU afgesproken. Ook binnen de gestelde klimaatdoelen mag zulk een situatie niet voortduren. Brussel kan Nederland op termijn straffen door torenhoge boetes op te leggen.

De huidige landelijk bestuurders hebben  geen keuzes gemaakt en nu gaat Nederland op slot door een uitspraak van de Raad van State. Enkele politieke partijen zagen dit al lang aankomen en hebben hun conclusies getrokken en hun programma’s daarop aangepast.

Door de grote bijdrage aan het stikstofprobleem van met name de intensieve veehouderij ligt het voor de hand het aantal varkens, kippen, kalveren en geiten te verminderen. Behoud de Parel is daarbij niet voor 'minder boeren' maar we willen wel 'minder dieren'. Dus tegen megastallen en vóór kleinere familiebedrijven. Dat is waar Behoud de Parel al sinds haar oprichting in 2007 op heeft gewezen.

Nederland hoeft de wereld niet te voeden. Als wij, met onze kennis, anderen leren hoe ze voedsel moeten produceren hebben ook de huidige economische migranten een perspectief.

Op dit moment komen veel  bouwprojecten in ons land stil te liggen of worden deze afgeblazen door de stikstofuitspraak. Dat is onnodig en toont het gebrek aan visie en moed om beleid te durven voeren.  Als het beleid er op was gericht om de veestapel minder te laten groeien dan was het stikstofprobleem ons niet boven het hoofd gegroeid.

Wij behoeven niet minder huizen te bouwen. Het is een kwestie van keuzes!

Huisvesting van mensen staat toch boven de huisvesting van varkens of kippen?
André Vollenberg

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel