Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In het buitengebied van Leudal dreigt een voortschrijdende industrialisering. In onderstaand filmpje schetst actievoerder Van de Wiel (Heibloem) op heldere wijze de problematiek van deze industrialisering van het buitengebied en de machteloosheid van de burger. Raadslid Wagemans die deel uitmaakt van de coalitie in Leudal) lijkt met de mond vol tanden te staan. Een antwoord of een visie heeft hij niet, nu zijn partij zélf in het College zit.

Het bedrijf waar Van de Wiel over spreekt, heeft meer dan 9.000 varkens, enkele honderden koeien en een grote mestvergister, alles op elkaar aansluitend, verdeeld over 3 BV's, die daarom allen apart zijn vergund en beoordeeld. Een gezamenlijke milieueffectrapportage is nooit gemaakt.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel