Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Maandag 9 oktober 2017 organiseerde de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een debat over de toekomst van de Intensieve Veehouderij Voor een uitgebreid verslag van het debat: lees het artikel op de website van de SP Horst aan de Maas. Tijdens het debat zei gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) aan Pascal Plusquin (Statenlid voor Partij voor de Dieren) toe dat hij de "Kerngroep Limburg Gezond" zou uitnodigen voor een gesprek.

De Kerngroep Limburg Gezond, waar bewoners- en milieugroepen zoals Vereniging Behoud de Parel uit Limburg zijn aangesloten heeft midden augustus 2017 een brief gestuurd naar Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Limburg, waarin zij schrijft dat zij verwachten dat Limburg tenminste gelijk optrekt in haar besluitvorming met de provincie Noord-Brabant (lees over de brief het artikel op deze site). De Kerngroep meent dat de aanpak van de overlast en de aantasting van de gezondheid van omwonenden door de Intensieve Veehouderij alleen kan slagen, als een reductaie van de veestapel wordt verkregen, zoals in Brabant beoogd.

Pascale Plusquin (PvdD)
Pascale Plusquin (PvdD)

Naar aanleiding van de brief hebben een aantal partijen in Provinciale Partijen Mackus opgeroepen met een notitie te komen waarin de door de Kerngroep Limburg Gezond aangesneden problematiek aan de orde komt (zie het artikel op deze site). Tijdens de debatavond van de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg stelde Pascale Plusquin (Partij voor de Dieren) dat gedeputeerde Mackus in het kader van het opstellen van die notitie wel uitgebreid spreekt met de vakgroep Intensieve Veehouderij van de Limburgse LLTB, maar niet met de Kerngroep Limburg gezond, die de bezorgde burgers in Limburg vertegenwoordigt. "En dat zijn vier keer zoveel mensen als de groep die vertegenwoordigd wordt door de LLTB", aldus Plusquin.

In Dagblad de Limburger stelt Cor de Nijs - woordvoerder van Limburg Gezond - naar aanleiidng van de toezegging van gedeputeerde Mackus, dat dat gesprek dan wél plaats moet vinden vóórdat diens notitie in de Statencommissie "Ruimte" besporken wordt. Die bespreking is voor half november ingepland. Indien het gesprek pas eind november zou plaats vinden is dat volgens De Nijs "mosterd na de maaltijd".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel