Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het lijkt een never ending story, de vestiging van een nieuw varkensbedrijf aan de Kleefsedijk in Sevenum. Leek in september 2017 dat de plannen voor die nieuwvestiging van de baan waren, door een uitspraak van de gemeenteraad (lees hier het artikel over de uitspraak van de raad), in de commissie Ruimte van de gemeenteraad bleek dat de verantwoordelijk wethouder zich niets aantrok van de uitspraak van de raad. In een ingezonden artikel in Hallo Horst aan de Maas schreef de Werkgroep Kleefsedijk hoe Wethouder Vostermans (CDA) de zaak weer om wist te draaien. Ten gunste van de agrarische grootondernemer, natuurlijk...

Wie (net als wij een korte tijd) dacht dat de dreiging van megastallen aan de Kleefsedijk voorbij is, heeft het mis. Vorige week woensdag bleek in de vergadering van de Commissie Ruimte dat wethouder Vostermans de mogelijkheden voor grootschalige IV aan de Kleefsedijk in stand wil houden en nadrukkelijk aan het zoeken is naar een manier om de plannen van Haenen toch nog mogelijk te maken.

Niek Verhaegh, Rina van Sprundel, Loe Janssen, Loes Mestrom en Thea Lemmen schreven namens de werkgroep: "Er lijkt te worden gegoocheld met samengevoegde percelen, overlappende bouwblokken, herzieningen van het bestemmingsplan en zo nog van alles. De wethouder wil (en dat kan natuurlijk niet anders) rekening houden met de door de voltallige gemeenteraad in september genomen motie. Echter, dan duidelijk alléén voor het perceel Kleefsedijk 9.

Gaandeweg zijn antwoorden en zijn betoog werd namelijk duidelijk dat de wethouder voor het naastliggende ongenummerde Klevar-perceel (waarvoor ze zelf zo vaak naar de Raad van State zijn geweest) géén beperkingen wil opnemen. Erger nog, daar lijken in het nieuwe bestemmingsplan mogelijkheden te worden gecreëerd, terwijl die er in het huidige bestemmingsplan niet zijn. Dan zijn we nog verder van huis. We schrokken enorm van de woorden van de wethouder.

Maar, gelukkig was daar de gemeenteraad die duidelijk aangaf dat de intentie van haar motie de beide percelen aan de Kleefsedijk betrof. De SP, D66, de PvdA en Essentie stelden namelijk meteen erg kritische vragen en lieten duidelijk blijken niet gecharmeerd te zijn van de gang van zaken. Het CDA zei daarentegen geen woord, hoewel zij in september toch ook duidelijk zeiden géén grootschalige IV aan de Kleefsedijk te willen.

Maar, blijkbaar doet dat niet ter zake, want de wethouder gaat wel erg ver om de ondernemer, ondanks de wens van de voltallige gemeenteraad en ondanks de vele (onder andere toeristische) ‘argumenten’, zijn zin te geven. Al met al zijn we dus weer erg ongerust en hopen dat het de gemeenteraad (die het eigenlijk voor het zeggen heeft) nog lukt om het bestemmingsplan tijdig zó te wijzigen dat in beide percelen géén grootschalige IV kan verrijzen. Dat de raad, in lijn met hun aangenomen motie, dus zorgt dat het ook juridisch dichtgetimmerd wordt. Echter, de tijd dringt, want Vostermans wil dat het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied zo snel mogelijk definitief wordt. We houden ons hart vast".

Op diens Blog - Horst-Sweet-Horst - heeft Wim Moorman de volledige tekst van Thea Lemmen, die zij uitgesproken heeft tijdens de commissievergadering, opgenomen. Die tekst is hier te lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel