Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het duurt nu al een hele tijd die coronacrisis en het gaat zo als het er naar uit ziet nog wel even duren. Dat houdt ook in dat we de feestdagen niet op de gebruikelijke wijze zullen kunnen vieren met veel familie, vrienden en bekenden. Jammer, maar het is even niet anders  en onze gezondheid gaat voor alles.

Gelukkig is er zicht op vaccins en ziet het er naar uit dat we elkaar ergens in 2021 weer de hand kunnen schudden en familie in de armen mogen sluiten. Nog even volhouden dus.

Ook voor vereniging Behoud de Parel duurt het allemaal erg lang. Wij willen graag de leden spreken op een vergadering om de meningen te peilen en standpunten vanuit het bestuur met iedereen te ventileren. Nu spreken we als dat nodig is de betroffen leden en omwonenden telefonisch of digitaal.

Toch is het een beetje behelpen nu we in Nederland niet eens met enkele tientallen mensen in vergadering bij elkaar kunnen komen. Ook menen wij er als bestuur verstandig aan te hebben gedaan om niet fysiek bij elkaar te komen de afgelopen tijd. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wij zitten echter alles behalve stil. De wereld om ons heen verandert razendsnel. Het lijkt wel of er wordt opgeschakeld in het aantal projecten. Als we zien wat er gebeurt  bij het glastuinbouwgebied Californië, waarbij ook vestiging van groenteverwerker Hessing, het sluiten van aardwarmtebronnen en weer opnieuw onderzoeken van geothermische mogelijkheden voor verwarming van kassen, de vestiging van duizenden arbeidsmigranten, de werkzaamheden bij de Centrale Zandverwerkingsinstallatie CVI, de ontwikkelingen ten aanzien van de Maaswerken,  het Gezicht naar de Maas en Aantrekkelijke Maasoevers, de overname van het initiatief van de mestfabriek RMS door Windvision en de ontwikkeling van een zonnepark bij de Mariapeel en een energiepark in het gebied tussen de  A73 en de spoorlijn Venlo-Nijmegen.

Wij behoeven als Behoud de Parel niet veel verder  te kijken dan de directe omgeving van Grubbenvorst en Lottum om onze handen vol te hebben aan het volgen en het kritisch meedenken en eventueel bijsturen van  alle initiatieven. Toch worden wij ook regelmatig benaderd door organisaties en burgers in den lande voor advies over hoe met name ongewenste ontwikkelingen aan te pakken. Gezien onze ervaringen bij tal van initiatieven delen wij graag onze kennis en ervaring. Onze focus blijft echter Horst aan de Maas en meer specifiek Grubbenvorst en Lottum. Dat doen wij inmiddels al 14 jaren en bij leven en welzijn zien wij de leden en belangstellenden graag weer in het volgende jaar.

Het is even niet anders. Nog even volhouden dus!

André Vollenberg
(voorzitter Vereniging Behoud de Parel)
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel