Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de Hallo van donderdag 16 november 2017 schreef de actiegroep Hamweg dat zij erg veel stankoverlast ervaren van een aan de Hamweg gelegen onderdeel van Monaghan en van Hofmans. En ze verwijten B&W (en met name de burgemeester, die verantwoordelijk is voor handhaving) dat ze de omwonenden in de steek hebben gelaten. Iets waar burgers in Horst aan de Maas wel vaker mee te kampen hebben, zeker als er agrarische bedrijven bij betrokken zijn. Want die lijken in Horst aan de Maas een aparte status te hebben.... Dat bleek onder andere bij verzoeken van Behoud de Parel aan de gemeente om in te grijpen bij een ander onderdeel van Monaghan (hier te lezen). Uiteindelijke leidde de inspanningen van Behoud de Parel overigens toch tot maatregelen (hier te lezen). En Behoud de Parel wist ook de provicie te mobiliseren tegen Monaghan (hier te lezen). Die ervaringen bieden wellicht hoop voor de omwonenden van Monaghan aan de Hamweg.

In de Hallo Horst aan de Maas werd duidelijk hoede omwonenden van Monaghan en Hofman  gemangeld worden tussen het stinkende Monaghan en een laks gemeentebestuur. Namens de actiegroep Hamweg schrijven Ine Hanssen-Janssen en Joan Drissen daarover: "In de stank en steek gelaten door college en burgemeester van Horst aan de Maas. Al heel lang hebben we stankoverlast door Monaghan en Hofmans aan de Hamweg in Horst. We bestrijden dat bij (de voorgangers van) Monaghan en sinds drie jaar met verhevigde inzet bij Hofmans. Het champignontunnelbedrijf(Monaghan) zorgt voor veel lawaai en stank. Het transportbedrijf Hofmans slaat Champost op naast de Hamweg in wisselende hoeveelheden. Rondom deze opslag gaan de bomen dood, is het een smeerboel en stinkt het tot ver in de omgeving, tot ziekmakend toe.

De klachten bij de gemeente kregen in het begin weinig gehoor. Begin 2015 echter leek het erop dat de vergunning van Hofmans zou worden ingetrokken op goede juridische gronden. Handhaving bevestigde in rapporten de hevige stank. Eind 2015, begin 2016 echter, het zal zo rond de oprichting door de gemeente van Mushroom Valley geweest zijn, een samenwerkingsgroep van alle mogelijke bedrijven die hun geld verdienen met onder andere champignonteelt, transport(waaronder Hofmans) et cetera, draaide de gemeente volledig en werd aangegeven dat er geen goede gronden waren om het bedrijf aan te pakken. We werden dus duidelijk door het college en meer in het bijzonder als handhaver, door de burgemeester, in de steek gelaten. Voor de vestiging van Monaghan aan de Hamweg geldt hetzelfde. Daar was al vanaf 2011 sprake van het feit dat in verband met overlast betere maatregelen moesten worden getroffen en een geheel nieuwe vergunning worden aangevraagd. Ook hier, hoewel door goede contacten op onderdelen wel enige vooruitgang, laat de gemeente haar tanden niet zien. Kennelijk mogen deze bedrijven gewoon doorgaan met te doen wat niet mag (waarom wordt er water van elders hier geloosd?) en mogen ze blijven stinken, kunnen ze vergunningaanvragen traineren, mogen opslagen stinken, mogen bomen afsterven en mag dat jaren voortduren? Wanneer kunnen wij op steun rekenen van een college en meer in het bijzonder de burgemeester? Wij worden in de steek gelaten. Wie geeft ons advies hoe we van die jarenlange overlast en die aantasting van het milieu af kunnen komen? Wie? Wie? Wie doet wat? Wie helpt ons nu het college ons zo in de steek laat?"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel