Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De provincie heeft de lang verwachte beleidsnotitie over de intensieve veehouderij in Limburg gepubliceerd. In onderstaande de eerste reactie van Pascale Plusquin, lid van Provinciale Staten voor de Patij voor de Dieren. Volgens haar worden met deze notitie alleen maar 'pleisters geplakt op open wonden'.Het is volgens Plusquin vijf voor twaalf voor de landbouw. "Het roer moet om, zelfs volgens dit kabinet. Maar deze Limburgse nota in crisistijd is een opgewarmde prak met kiloknallervlees: hij smaakt nergens naar".

"De mest loopt ons over de schoenen. De Nederlandse stikstofaanpak vecht een doodsstrijd uit met de Europese rechter. De zeespiegelstijging gaat veel harder dan we dachten volgens de Deltacommissaris, maar de sloop van regenwouden voor veevoer gaat door. Veevoer producenten kopen TV presentatoren in. Zelfs de minister van landbouw van dit kabinet vindt dat het roer om moet. Maar in Limburg gaat de bouw van megastallen en ziekteverwekkende geitenbedrijven door. In Noord-Limburg worden al jaren de fijn stof normen overschreden. En wat doet gedeputeerde Mackus in zijn landbouwnota: beloftes herhalen over technologische verbeteringen, die in het verleden nooit zijn waar gemaakt. Juridische oplossingen suggereren die ook al een jaar geleden werden aangekondigd.  Hij is onbeweeglijk, terwijl hij een jaar geleden nog vond “dat er geen ruimte meer is voor boeren die stil zitten”.

Mestfraude, falende stikstofaanpak, veeziektes, fijn stof vervuiling en longziektes, steeds meer boeren die het niet meer redden. Het is crisis in de landbouw en de hoogste tijd voor een stop op het aantal dieren. Als die nu wordt ingevoerd stellen we grenzen aan vervuiling, dierenleed, vernieling van regenwouden en uitputting van grondstoffen. Komen er betere prijzen voor landbouwproducten. En kunnen we bekijken welke landbouw we werkelijk willen, binnen duurzame grenzen, met respect voor mens en dier en zonder afwenteling op andere delen van deze planeet. Waarbinnen kringlopen worden gesloten, en natuur inclusief wordt gewerkt in schone stallen die genoeg ruimte bieden voor natuurlijk diergedrag. Maar volgens gedeputeerde Mackus is er niets aan de hand. Zijn landbouwnota gaat voort op platgetreden paden. “Innovatie” is het toverwoord, terwijl beloftes daarover in het verleden nooit zijn waar gemaakt. Combi luchtwassers blijken immers veel minder stank te reduceren, zegt ook de minister. Handhavers moeten boeren achter de broek zitten om hun luchtwassers zelf zetten. Stalbranden, vooral in grote stallen met apparatuur zijn aan de orde van de dag. De Nederlandse “stikstofaanpak”, die ook vertrouwt op technologische “end of pipe” verbeteringen, ligt op het hakblok van de Europese rechter. In Brazilie worden CO2 opnemende regenwouden omgehakt om veevoer te produceren door criminele circuits die de bevolking terroriseren. Zelfs de gematigde landbouwvisie van minister Schouten kwam voor de gedeputeerde als een volkomen verrassing. 'We gaan hem gauw lezen” staat letterlijk in het stuk. Sluiten van kringlopen, natuur inclusief werken, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen – het is kennelijk een nieuwe wereld voor dit college'".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel