Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dagblad de Limburger meldde op 2 februari 2017 dat de gemeenteraad van Peel en Maas zijn boerenverstand heeft gebruikt en tegen de uitbreiding van een varkensstal in Meijel heeft gestemd. En dat tegen de zin van B&W. Het CDA - dé partij vóór belangen van grote varkensboeren - steunde het college. Fractieleider Wim Hermans vond dat de bezwaren van tuinders uit de buurt onvoldoende onderbouwd zijn, terwijl de varkensboer - Verhoijsen, die tevens lid is van de CDA-fractie in Provinciale Staten van Limburg - volgens de CDA-er wel gemotiveerd heeft waarom uitbreiding van zijn bedrijf noodzakelijk is.

Stankoverlast
Varkenshouder John Verhoijsen uit Beringe wil zijn stallen aan de Peelweg in Meijel uitbreiden. Het aantal vleesvarkens neemt in dat geval toe met bijna 3000, naar 7412. Wet- en regelgeving laten de uitbreiding toe, zo vervolgt Dagblad de Limburger haar artikel. Twee nabijgelegen tuinders zijn tegen de uitbreiding omdat zij onder meer stankoverlast vrezen. Omdat de gemeente in het gebied voorrang verleent aan glastuinbouw, heeft de gemeenteraad besloten geen medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de stal. De partijen baseren zich in de besluitvorming vooral op hun boerenverstand.

De fractie van PvdA/GroenLinks stelde dat de ammoniakuitstoot na de uitbreiding van het aantal varkens in de onmiddellijke omgeving fors toeneemt. Als de wind verkeerd staat, kan hij zich voorstellen dat de telers van aardbeien en trostomaten daar last van hebben. De VVD-fractie vond niet dat de gemeente het risico kan nemen om te experimenteren. „Je zou kunnen zeggen: we kijken hoe het gaat. Maar als het fout gaat, ben je gewoon te laat. Dat is te gevaarlijk." Vanuit de fractie Lokaal Peel en Maas woog het feit dat de tuinders veel werknemers in dienst hebben, zwaar meewegen in haar tegenstem.

Wethouder Arno Janssen (Ruimtelijke Ontwikkeling, Lokaal Peel en Maas) verwacht dat de gemeente de juridische procedures verliest als Verhoijsen die aanspant. Het bedrijf ligt in een streek die in het verleden door de toenmalige gemeente Meijel is aangewezen als concentratiegebied voor intensieve veehouderijen. Janssen wees er verder op dat de gemeenteraad economische belangen niet mag meewegen als het gaat om ruimtelijke ordening. Evenals het CDA vond hij niet dat de tuinders kunnen aantonen dat hun producten moeilijker te verkopen zijn doordat er meer varkens vlakbij hun kassen worden gehuisvest.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel