Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De SP stelt altijd de gezondheid boven economisch gewin. Dat antwoord de partij op de vraag van Stal & Akker aan alle partijen die mee doen aan provinciale verkiezingen in Limburg óf de  GVO-onderzoeken leidinggevend dienen te zijn voor het toestaan van veehouderijen (lees hier meer over die GVO-rapporten). Volgens de SP dient onomstotelijk vast te staan dat agrarische bedrijven geen schade aan de gezondheid kunnen toebrengen vooraleer uitbreiding wordt toegestaan! De partij stelt dat de huidige GVO-rapporten geen 100 % duidelijkheid geven en de onderzoekers geven zelf aan dat verder onderzoek nodig is. Voor de SP is dat voldoende reden om een moratorium te starten (lees hier het hoofdstuk over landbouw in het verkiezingsprogramma va de SP). Er dient meer onderzoek verricht te worden naar de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van veehouderijen. Daarom is meer objectief en onafhankelijk onderzoek nodig vóór toestemming voor uitbreiding gegeven kan worden. Opvallend is dat de andere partijen die de vragenlijst van Stal & Akker invulden vinden dat de VGO-rapporten juist wel gebruikt moeten worden.

Omgevingswet
Volgens de VVD is in de omgevingswet geregeld waar aanvragen aan moeten voldoen om een vergunning te krijgen. De gezondheid van omwonenden is volgens de partij een van de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen. CDA zegt dat de provincie alle beschikbare informatie meeneemt bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De partij zegt ook dat de ‘VGO-onderzoeksreeks’ nog niet volledig is afgerond, waardoor het nog geen volledig onderbouwd beeld geeft van de eventuele gezondheidsrisico’s die aan veehouderijen verbonden zijn.

Risico’s voor ondernemer
De partij Lokaal-Limburg wil naast de eventuele gezondheidsrisico’s van omwonenden ook dat er gedacht wordt aan de risico’s voor de ondernemer zelf en voor eventuele gezinsleden en werknemers op het bedrijf. D66 staat er neutraal in. De PvdA vindt dat de rapporten gebruikt moeten worden. Beide partijen lichten hun antwoord aan Stal & Akker verder niet toe.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel