Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al jaren wordt er actie gevoerd tegen de Intensieve Veehouderij (IV) en met name de megastallen. Karin Veldhuizen en Henk Dussel van de Facebookgroep 'Help Dierenleed de Wereld uit' sluiten daar op aan en zijn een petitie gestart tegen de megastallen. Onder het motto: "Stop de megastallen, stop de intensieve veehouderij". Met de petitie wordt de regering en het parlement opgeroepen om te kiezen voor een veehouderij die volksgezondheid, dierenwelzijn en milieukwaliteit wél respecteert.

De twee initiatiefemers constateren dat de intensieve veehouderij slecht is voor het milieu, dieren en mensen;dat er een enorm mestoverschot ontstaat en dat de dieren veel meer mestproduceren dan we in Nederland kwijt kunnen. Teveel mest vervuilt de bodem, het grondwater en de natuur door een teveel aan ammoniak, fosfaat en nitraat. Nederland is Europa's gierput.

Volgens Veldhuizen en Dussel worden dieren behandeld als vleesmachines. Dieren kunnen door de kleine oppervlaktes waarop ze gehuisvest zijn hun soorteigen gedrag niet vertonen. Het overgrote deel van de dieren ziet de buitenlucht alleen op weg naar het slachthuis. "Veefabrieken" zijn nauwelijks geschikt te maken voor een vrije uitloop door de grote aantallen dieren en het gebrek aan land rondom de stal. Ook bij stalbranden ontstaat er een onwenselijke situatie, omdat de dieren geen kant op kunnen.

Er zijn verschillende problemen op gebied van volksgezondheid die samenhangen met de intensieve veehouderij, zoals: resistentie van bacteriën; op de mens overdraagbare dierziekten; vervuiling met fijnstof.

Veel veehouders zijn zelf slachtoffer van de toenemende schaalvergroting. Kleinschalige gezinsbedrijven worden in een groeiend tempo verdrongen door megastallen. Boeren zitten in een spagaat tussen steeds hogere kosten en onstabiele, lage opbrengstprijzen.

Concreet vragen de twee actievoerders in hun petitie aan de regering naar een duurzame veehouderij waarin dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en een platteland met boerderijen waar koeien, kippen en varkens in de wei scharrelen. Ze willen ook dat de overheid er voor gaat zorgen dat de Nederlandse veestapel aanzienlijk èn met urgentie gaat inkrimpen en dat de overheid strengere regels instelt op het gebied van milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid en dat de kosten hiervan terugkomen in de prijs van het product.

Indien u deze petitie wilt ondersteunen, dan kun u dat doen op de website van Petities.nl.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel