Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier


Foto: - / -

Het Duitse bedrijf Raps-Mühle-Seligenstadt (RMS) wil tussen Horst en Grubbenvorst, langs de A73, een grote mestverwerkingsfabriek bouwen met een jaarcapaciteit van  600.000 ton rundvee- en varkensdrijfmest, bermgras en vaste mest. Daarmee wordt deze fabriek de grootste mestverwerkingsfabriek - of biogasraffinagebedrijf, zoals ze het zelf noemen - van Nederland.

Gedeputeerde Staten van Limburg en het Waterschap Limburg hebben inmiddels groen licht gegeven aan de plannen van het bedrijf. Omwonenden en Behoud de Parel zijn het daar niet mee eens en verweren zich tegen de plannen (zie hier een artikel over het verzet van de bewoners op de website van Behoud de Parel).

De 109 omwonenden die een zienswijze ondertekenden, vrezen onder meer overlast van stank, uitstoot van fijnstof, last van vrachtverkeer, aantasting van de natuur  en vervuiling van het oppervlaktewater (onder andere met medicijnenresten die in overvloedige mate in de mest zitten). Behoud de Parel en de omwonenden hebben stevige kritiek op Gedeputeerde Staten, die een erg tolerante houding aannemen tegenover het bedrijf en bagatelliseert de te verwachten overlast. Zij wijzen ook op het ontstaan van een overschot aan mestverwerkingsinstallaties. Op dit moment staat er al een grote installatie bij Ashorst (waar omwonden al jaren last van ondervinden) en het NGB - dat op enkele honderden meters afstand wil gaan bouwen - heeft ook plannen voor een mestverwerkingsinstallatie, die méér capaciteit heeft dan de verwerking van de eigen mest rechtvaardigt. Beide bedrijven zijn, net als het geplande RMS, afhankelijk van de aanlevering van mest van buiten af.

De provincie heeft in februari 2017 de aanvraag van RMS doorgestuurd naar onder andere het Waterschap en de gemeente Horst aan de Maas. De stukken bij die aanvraag waren echter onvolledig, want pas op 23 juni 2017 heeft de provincie een zogenaamd “ontvankelijke aanvraag” ontvangen. In de zienswijze van Behoud de Parel en de omwonenden wordt geschreven dat Gedeputeerde Staten in februari 2017 de - toen nog - onvolledige aanvragen doorgestuurd naar instanties (waaronder Horst aan de Maas en het Waterschap) om hun advies te vragen. Het Waterschap heeft daar in haar reactie “in meer dan beleefde woorden" kritiek op uitgeoefend. Met het overleggen van een onvolledige aanvraag is volgens Behoud de Parel en de omwonenden een onvolledige, en daarmee onzorgvuldige advisering beschikbaar. Gedeputeerde Staten hebben kennelijk nadien nog delen van de aanvraag nagezonden aan sommige instanties. Bovendien hebben na 23 juni 2017 nog belangrijke wijzigingen in de aanvraag plaats gehad. De wettelijke verplichte advisering voldoet niet aan de te stellen zorgvuldigheidseisen, aldus de omwonenden en Behoud de Parel.

Voor zover na te gaan heeft het College van B&W van Horst aan de Maas haar advies met betrekking tot de plannen van RMS niet eerst aan de gemeenteraad voorgelegd alvorens zij haar advies doorstuurde naar de provincie. Voor de SP Horst aan de Maas reden om B&W daar vragen over te stellen (zie bijlage).

Bijlage: 

PDF iconvragen_sp_inzake_rms.pdf

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel