Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bewoners buitengebied vragen overleg met minister

Namens tientallen bewonersgroepen, waaronder vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst, is vandaag een brief naar de Minister van Milieu mevrouw Jacqueline Cramer gestuurd. De belangengroeperingen Behoud de Parel (Limburg), Megastallen-Nee (Brabant), MOOIJ Land (Gelderland) en VROM? (Overijssel) vragen een plaats aan de onderhandelingstafel over de toekomst van de (mega)veehouderij en daarmee over de inrichting van het buitengebied. De megastallen, die steeds meer als paddestoelen uit de grond schieten, leggen een zware claim op de volksgezondheid en de leefkwaliteit in het buitengebied.

De Intensieve veehouderij vormt een bedreiging voor milieu en volksgezondheid. In de jaren negentig zijn miljoenen dieren gedood, onder andere vanwege de gevreesde varkenspest en gekke koeienziekte. De intensieveveehouderij is aangewezen als voornaamste bron van de gevreesde MRSA bacterieverspreiding. De hiervoor in het leven geroepen quarantaineregeling in ziekenhuizen vormt een enorme kostenpost voor de gezondheidszorg. De veehouderijsector is ook één van de voornaamste bronnen uitstoot van fijnstof. Fijnstof is de oorzaak van veel luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Ook het ontstaan van de varkensgriep (“Mexicaanse griep”) wordt in verband gebracht met de intensieve veehouderij. De Minister van Volksgezondheid Ab Klink heeft aanleiding gezien om uiteindelijk onderzoek te laten doen naar de negatieve effecten van de veehouderij op de volksgezondheid.

Ondanks de grote problemen die de veehouderijsector veroorzaken, bepleit de veesector keer op keer uitstel van regels. Er worden steeds grotere bedrijven (megastallen, “varkensflats”) toegestaan. Ondertussen zijn de wettelijke normen voor stank tussen 2002 en 2007 in meerdere stappen fors versoepeld. De milieunormen in verband met mest zijn tussen 2003 en 2007 eveneens keer op keer uitgesteld en versoepeld. Ook de dierenwelzijnsnormen zijn versoepeld. Recent heeft de sector opnieuw om uitstel van de milieunormen gevraagd. Daarvoor wil zij spoedoverleg met de minister van milieu. De verzamelde belangengroepen eisen nu ook een plaats aan de onderhandelingstafel.

De belangengroepen zijn zeer bezorgd, omdat de normen inmiddels zo ver zijn versoepeld, dat het leefmilieu en de volksgezondheid in het buitengebied ernstig te lijden heeft. Ze vragen zich af wat de minister wil doen om de leefbaarheid in het buitengebied voor iedereen te kunnen blijven garanderen. De minister houdt de sector keer op keer de hand boven het hoofd, waar anderen wèl strikt aan de normen worden gehouden. Uitstel van de normen is een beloning voor de stilzitters in de sector.

De veehouderijsector propageert al jaren megastallen als oplossing. Volgens de belangengroepen maken megastallen de problemen enkel groter. Met megastallen ontstaat voor de omgeving grote milieuoverlast en worden grote risico’s met de volksgezondheid genomen. De veehouderijwoordvoerders nemen de problemen niet serieus.

Met de bouw van megastallen schiet het milieu vaak niets op. De milieuwinst wordt vaak volledig teniet gedaan door het houden van exorbitante grote aantal dieren. Er bestaan inmmiddels plannen voor bedrijven met tienduizenden varkens. De belangengroepen eisen dat een einde komt aan een schitzofreen beleid van enerzijds uitstel van normen en anderzijds de bouw van megastallen.

Tot op de dag van vandaag zijn de bewoners in het buitengebeid nauwelijks of niet gehoord over de invulling van hun leefomgeving. De belangengroepen trekken nu voor de zoveelste keer aan de noodrem. Het credo: geen besluit over de veehouderij zonder dat de eerdergenoemde belangengroepen daarbij betrokken zijn.

Bijlage: interview met jurist Wösten door Radio Oost (Overijssel) over de versoepelde normen ten gunste van de intensieve veeteelthouderij - http://www.rtvoost.nl/media/playlist.aspx?mediaid=117631

IN E3-Journaal is ook aandacht besteed aan de brief van de actiegroepen, waaronder vereniging Behoud de Parel. De woordvoerder van de LLTB, Herman Mertens, dacht te moeten reageren op dat artikel. Uit diens opinie blijkt, dat hij de brief aan de minister niet gelezen heeft en slechts reageert op wat er in het artikel van E3-Journaal stond. In de bijlage kunt u diens "opinie" lezen onder de kop "Indianenverhalen van werkgroep Behoud de Parel" (waarbij hij Behoud de Parel waarschijnlijk verwart met werkgroep Behoud de Peel...).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel