Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De lijst met zeer kwestbare natuurgebieden in de provincie Limburg - zoals die is opgesteld door Gedeputeerde Staten van Limburg en door Provinciale Staten en het ministerie van LNV goedgekeurd - is nu ook in zijn geheel door de Raad van State goedgekeurd. Daarmee heeft de Raad van State de bezwaren van vereniging Behoud de Parel, Milieudefensie en de Milieufederatie Limburg afgewezen (zie ook de bijlage, waarin de volledige uitspraak van de Raad van State).

Net als Behoud de Parel hadden Milieudefensie en de Milieufederatie Limburg zware kritiek op het feit dat een gebied als Kaldenbroek nu niet meer als "zeer kwetsbaar gebied" wordt gekwalificeerd en daarmee haar bescherming verliest. Volgens de milieuorganisaties hebben de provincie en het ministerie van LNV gekozen voor een kille sanering van natuurgebieden. Een van de onderliggende doelen van de door het CDA gedomineerde overheidsorganen was intensieve veehouderijen - zoals het Nieuw Gemengd Bedrijf (met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen) nabij Kaldenbroek - de mogelijkheid te bieden zich te vestigen nabij de natuurgebieden. De milieuorganisaties hebben - samen met Behoud de Parel - geconstateerd dat de provincie Limburg de wet heeft aangegrepen, om maar liefst 40% natuur de status van "zeer kwetsbaar" te ontnemen, waardoor de extra bescherming van deze natuur verloren gaat.

In Horst aan de Maas gaat het met name om de natuurgebieden Kaldenbroek, Houthuizerheid en Schuitwater. Daarvan zijn delen door de provincie buiten de bescherming tegen amoniak gelaten. Daartoe onder andere aangezet door de gemeente Horst aan de Maas (onder aanvoering van CDA-wethouder Leon Litjens, die een brief naar de provincie stuurde om bezwaar te maken tegen het aanvankelijke plan Kaldenbroek wel het predicaat "zeer kwestbaar" te laten behouden. In die gemeentelijke brief werd er onder andere op gewezen dat zulk een status van Kaldenbroek er toe kon leiden dat tegenstanders van de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf de nabijheid van het natuurgebied als bezwaar kon aangrijpen... Dat "gevaar" is nu afgewend. Met als slachtoffer de natuur!

En rupsje "nooit genoeg" - de LLTB - luidt ondertussen de noodklok over nieuwe landschapsplannen van de provincie. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil dat de provincie die nieuwe plannen om het Limburgse landschap te verfraaien niet doorzet. De plannen zouden volgens de bond een ernstige bedreiging vormen voor de uitbreiding van land- en tuinbouwbedrijven! In het plan van de provincie moeten ondernemers extra betalen om uit te mogen breiden. Provinciale Staten neemt waarschijnlijk in het najaar een besluit over de nieuwe plannen.

Behoud de Parel