Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 19 en 20 juni deed de varkenstour van de milieuactiegroep A SEED Grubbenvorst aan. Op vrijdagavond 19 juni hielden activisten van A SEED samen met mensen van de vereniging Behoud de Parel een informatiebijeenkomst in Gemeenschapshuis 't Haeren in Grubbenvorst over de vele gevolgen van de vleesindustrie in het algemeen en de plannen voor de kippen- en varkensstallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst. Een verslag.

Door de Belgische An Maeyens en de Nederlander Flip Vonk en met behulp van foto's en documentaire filmfragmenten werd ingegaan op de realtie tussen boeren in Zuid-Amerika en Europa. Zowel in Nederland als in Duitsland wordt door Nederlandse varkenshouders flink uitgebreid, vaak in de vorm van megastallen. Op de meeste locaties stuit dit op verzet van omwonenden. Om deze productie van varkens mogelijk te maken wordt soja ingevoerd, welke weer voor problemen en verzet in de sojaproducerende landen in Zuid-Amerika zorgt.

Naast een beschrijving van de situatie van de boeren in Zuid-america in het algemeen en die van Paraguay in het bijzonder en de strijd van die boeren, hebben de geïnterviewde Zuid-Amerikaanse boeren een boodschap voor de kleinschalige boeren en plattelandsbewoners in het westen.

Na de pauze werd er door Paul Geurts van Behoud de Parel en Flip Vonk van A Seed ingegaan op de overeenkomsten tussen de strijd tegen de plannen met betrekking tot het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst en de srijd in Zuid-Amerika en werd een overzicht gegeven van de uitbreidingsplannen, in binnen- en buitenland, van de grote machtige Brabantse en Limburgse kippen- en varkenshouders.

Een verslag van de informatieavond is in de bijlage te lezen in het artikel van de hand van journalist Marc van der Sterren

De manifestatie op 20 juni - zaterdagmorgen in Grubbenvorst en zaterdagmiddag in Horst - bestond uit een straattheateract en een fototentoonstelling van kleine boeren in Paraguay. Tijdens de act werd met behulp van een bordspel uitgebeeld hoe de kleine boeren, plattelandsbevolking en de beesten steeds meer in de verdrukking komen door de grote spelers: de sojaboeren en de grote varkenshouders. De fototentoonstelling laat de gehele sojaketen zien, van de ontbossing voor de productie
tot het gebruik als veevoer in de veehouderij.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel