Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op zaterdagochtend 26 mei ging een groep mensen, waaronder leden van het actiecomité “Behoud de Parel” uit Grubbenvorst, op weg naar IJsselstein, om daar kennis te nemen van de bedrijven die willen participeren in het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst.

De eerste presentatie werd verzorgd door de firma Houbensteyn. De belangrijkste reden om een “gesloten bedrijf” (waarbij alle goederenstromen binnen het bedrijf gecontroleerd worden) als het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) te stichten, is de noodzaak tot uitbreiding. Het bedrijf moet echt groter, volgens de initiatienemers. Anders kan het de concurrentie niet aan met andere bedrijven. Een tweede reden betreft de vervoersbewegingen. Als je alle dieren onder één dak kunt houden, dan is dit uit vervoerstechnisch oogpunt gezien een voordeel.

Op dit moment heeft het bedrijf 4500 zeugen, 35.000 vleesvarkens en levert per jaar 50.000 varkens. Het voer dat de varkens krijgen bestaat voor 90% uit restproducten, die mensen niet willen eten. De visie van Houbensteyn is: smakelijk voedsel, veilig product tegen lagen kosten.

Houbensteyn heeft een bio-energiecentrale, waarmee 7,5 miljoen KWh (170 huishoudens) wordt geleverd en deze installatie levert ook warmte. Het is een biogasinstallatie waarmee industrieel biogas wordt gemaakt van varkensmest en reststoffen uit levensmiddelen. Het bedrijf probeert op deze manier bij te dragen aan duurzame energieopwekking. De mest wordt 60 dagen in de stal gebruikt en daarna naar de centrale gebracht. Er ontstaat dan methaan, biogas, wat via motoren wordt omgezet in energie. Deze energie geeft elektriciteit en warmte.

In de presentatie van Houbensteyn werd de stelling naar voren gebracht, dat maximale voedselveiligheid enerzijds en tegelijkertijd milieuontlasting en welzijn anderzijds mogelijk zijn. Het varken is een efficiënt kringloopdier. Dat is positief voor de welvaart. Tot slot kwam de slogan van het bedrijf: “Feel Good, eet varkensvlees”.

Na de presentatie werd een varkensstal bekeken, die er schoon bij lag. Tevens werd er goed gezorgd voor de ventilatie, op zo’n manier dat de varkens niet op de tocht kwamen te liggen. Tot slot hebben de bezoekers de energiecentrale bezocht en werd bekeken hoe energie opgewekt wordt.

Het tweede bedrijf dat bezocht werd, was vleeskuikenbedrijf Kuijpers Kip. Men heette de bezoekers vriendelijk welkom in het Brabantse land. Als eerste werd gewezen op een kleurenbord voor aan de weg. Het bedrijf wilde met dit bord door middel van foto’s openheid geven over het bedrijf. Er stonden foto’s op van de stallen, het mest, het voer en de afgeleverde kippenbouten. Het bedrijf zelf was mooi geïntegreerd in de omgeving en was afgeschermd door bomen en natuur. Omdat ze in een extensiveringgebied zitten, is uitbreiding niet mogelijk.

Na deze inleiding werd het bedrijf bezocht. Allereerst een stal kuikentjes: vleeskuikens. Ook werd uitleg gegeven over de samenstelling van het juiste meel (voedsel).

Daarna kwam de presentatie van Marcel, één van de drie gebroeders Kuijpers. Het huidige bedrijf bestaat uit vier delen en deze worden gerund door de broers en een bedrijfsleider voor de vierde locatie. Omdat er veel vervoersbewegingen zijn, wilt men een gesloten bedrijf gaan maken. De transportkosten kunnen dan gereduceerd worden met een half tot één miljoen km per jaar. Ook wil het bedrijf zich gaan inzetten voor energiewinning. Ook op het gebied van dierenwelzijn kan winst gehaald worden. Er wordt niet meer met kuikens gezeuld en de kuikens groeien dan op in relatieve rust. Een ander voordeel is, dat ze geen risico meer lopen dat de hele boel stil ligt als er ergens een dierziekte uitbreekt. De kippen gaan niet meer op transport en aanvoer van kippen is dus overbodig. Ze worden ter plekke geslacht. Het bedrijf omvat grootouderdieren (70.000), moederdieren (1 miljoen), slachtkuikens en een slachterij in een. Tevens wil ze een open en transparant bedrijf. Niet weggestopt en omheind door hoge hekken. Iedereen is welkom op het bedrijf en kan komen kijken naar de kwaliteit. Verder willen ze een nieuwe techniek, die ze nu al kleinschalig toepassen bij het uitbroeden van eieren, verder uitdiepen. Ook benadrukt het bedrijf de noodzaak tot goede aan- en afvoerwegen van het bedrijf.

Na de presentatie kregen de bezoekers koffie aangeboden en werd een broodje gegeten. Dat werd allemaal geregeld door de vrouw des huizes.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel