Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

12-03-2010 • Op dinsdag 9 maart is de Commissie Ruimte bij elkaar gekomen om nogmaals kritisch te kijken naar de gang van zaken rond het landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) Witveld. In deze bijeenkomst stelden alle fracties - op die van het CDA na - kritische vragen naar aanleiding van het GGD-onderzoek van oktober vorig jaar. In dit onderzoek zijn volgens vereniging Behoud de Parel heel wat zaken niet meegenomen, staan er onjuiste zaken in en is de eindconclusie tendentieus.

In de Commissie Ruimte kregen de woordvoerders, Wout Hendricks, huisarts Monique Baggen en Paul Geurts van vereniging Behoud de Parel ruim de gelegenheid vragen te stellen en hun visie te geven, waarvoor Behoud de parel aan het einde van de vergadering haar waardering uitsprak. De fracties van Essentie, PvdA, D66 en SP hadden grote twijfels over de waarde van het GGD-rapport. En volgens Monique Baggen is het rapport gebaseerd op oude onderzoeksmethoden en wordt alleen gekeken naar de grotere deeltjes fijnstof, terwijl de kleinste deeltjes volgens haar veel schadelijker zijn. Ze drong erop aan te wachten op de resultaten van enkele landelijke onderzoeken voordat een besluit over het NGB genomen wordt. Een van die onderzoeken is net gestart. Het wordt gehouden door de RIVM, het Nivel, De afdeling gezondheid, milieu en veiligheid van de GGD Noord-Brabant/Zeeland, onder leiding van het IOS en in opdracht van de ministeries van LNV en Volksgezondheid. Daarbij worden vijf
bedrijven in Brabant en (Noord-)Limburg gevolgd op de uitstoot van fijnstof en wordt de gezondheid van de omwonenden gescreend met name op longziekten.

In de commissie vergadering stelde de voorzitter dat de vragen, die Behoud de Parel schriftelijk had ingediend, niet beantwoord zouden worden. Eerst zou de gemeenteraad zich daar over moeten buigen. Dat gebeurt op dinsdag 16 maart 2010 (naschrift redactie: Op 16-3-'10 werd de brief behandeld waarin Behoud de Parel vroeg wanneer de gemeente de vragen van Behoud de Parel zou beantwoorden, zie bijlage. Gevolg van dit "misverstand": het merendeel van de vragen die Behoud de Parel stelde, zijn nog steeds niet beantwoord). Overigens werd een deel van de vragen van Behoud de Parel wel gesteld. Zo werd gevraagd waarom gegevens met betrekking tot onder andere de transportbewegingen, MRSA en influenza niet zijn meegenomen in het rapport van de GGD Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast werd opgemerkt dat er niet integraal is gekeken naar alle effecten op de gezondheid, maar heeft het onderzoek zich alleen beperkt tot het Nieuw Gemengd Bedrijf. Verder bracht men naar voren dat het onderzoek voornamelijk gebaseerd was op modellen en blijkt het achteraf een (te) snelle screening geweest te zijn, terwijl de conclusie “het NGB heeft nagenoeg geen invloed op de milieugezondheidskwaliteit van Grubbenvorst” te stellig blijkt te zijn. Hoewel het concept binnen de wettelijke grenzen blijft, lijkt het toch een gemiste kans dat de GGD juist dit heeft getoetst, want dit zegt niets over het gezondheidseffect.

Al deze vragen en de noodkreet van huisartsen uit Grubbenvorst en omgeving over onder andere de risico’s van uitstoot van fijnstof door het NGB, hebben er toe geleid dat de commissie het advies aan de gemeenteraad geeft om een nieuw en uitgebreider onderzoek te verrichten en daarbij alle vragen, onduidelijkheden, gezondheidskwesties en andere zaken rondom Grubbenvorst mee te nemen!

In deze link kunt u de vergadering van de commissie Ruimte in zijn totaal afluisteren.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel