Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een meerderheid binnen Provinciale Staten van Overijssel is tegen de ontwikkeling van een industrieterrein voor intensieve veehouderij. Gedeputeerde Staten hadden dit idee geopperd in reactie op de onrust bij dorpsbewoners in de provincie over de bouw van varkensflats.

De dorpsbewoners uitten gisterenavond tijdens de Statenvergadering massaal hun ongenoegen over de komst van bedrijven met tienduizenden varkens. ,,Het verzet tegen varkensflats in Overijssel groeit'', concludeerde Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

Het Tweede Kamerlid was een van negentien insprekers op een druk bezocht debat over de intensieve veehouderij in Overijssel. ,,De risico's van verspreiding van ziektes worden veroorzaakt door de grootschalige dierenindustrie die met name het CDA in stand wil houden. Tien jaar geleden hebben we al gezien wat er gebeurt als we Nederland vol zetten met varkens. Iedereen kent de beelden van mannen in witte pakken en grijpers vol dode dieren nog'', verwees ze naar de mkz-crisis.

In Vroomshoop (gemeente Twenterand) zijn plannen bekend voor drie bedrijven met elk 19.000 tot 24.000 varkens, blijkt ook uit cijfers van Milieudefensie. ,,Er is zeven miljard beschikbaar voor de verplaatsing van intensieve veehouderijen naar landbouw- ontwikkelingsgebieden, maar niets voor burgers die vanwege gezondheidsproblemen uit deze regio's geëvacueerd moeten worden'', zei Jan Veldhuis van de actiegroep 'Vroomshoop en Omstreken een Mesthoop?'

De fracties van PvdA en GroenLinks willen dat de regels in Overijssel aangepast worden om de schaalvergroting tegen te gaan. Ze willen dat de Statenleden tijdens de eerstvolgende vergadering daar uitspraak over doen.

Bron: ANP, 10-10-'07

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel