Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 9 maart 2010 is in de commissie Ruimte van de gemeente Horst aan de Maas het onderzoek van de GGD naar de gezondheidseffecten in relatie tot de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf behandeld. De commissie heeft vervolgens geadviseerd een vervolgopdracht te geven om een aanvullend onderzoek te doen waarin ondermeer de gezondheidseffecten van het gehele LOG in beeld gebracht worden. Ook vereniging Behoud de Parel heeft daar op aangedrongen, omdat zij het eerdere onderzoek onvolledig, tendentieus en op punten onjuist achtte.

Op 15 juni hebben burgemeester en wethouders het besluit genomen af te zien van het formuleren en geven van een vervolgopdracht aan de GGD. Het wil daarentegen aansluiten bij een bestaand en hoger onderzoek (Brabant) dat door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) momenteel wordt uitgevoerd. De raad is van mening dat de mogelijkheid moet bestaan om het besluit van B&W in de raadsvergadering van 20 juli 2010 te bespreken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel